Nyt

Er israelerne nazister? Er Israel en nazi-stat? Er den israelske stat værre end Adolf Hitlers umenneskelige jødeudryddelser under Anden Verdenskrig?

Spørger man den muslimske folkeskolelærer Taghrid A. Dalil fra Ubberud Skole i Odense Kommune er svaret et klart “ja”.

De historieløse anklager kommer fra en arabisk skolelærer med muslimsk baggrund, der har været ansat på Ubberud Skole siden 2021.

Taghrid Dalil har tidligere været ansat i ni år som børnehaveklasseleder på Vestre Skole, der også er underlagt Odense Kommune.

Ubberud Skoles leder, Pernille Madsen, har ikke ønsket at kommentere sagen om den kontroversielle muslimske skolelærer.

Et oplagt spørgsmål trænger sig på. Er Taghrid A. Dalil med til at præge skolebørnenes viden om ..zisternes forbrydelser under Anden Verdenskrig?

Lærer eleverne på Ubberud Skole, at israelerne er større forbrydere end Det Tredje Riges diktator Adolf Hitler?

Ikke ét eneste dansk medie har forfulgt denne historie om regulær islamisme i en dansk folkeskole i Odense Kommune.

Den politisk ansvarlige for skoleområdet i Odense Kommune er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley Larsen, der er medlem af Det Radikale Venstre.

Det Radikale Venstre har i årtier haft en meget positiv tilgang til specielt muslimsk indvandring til Danmark. Partiets nuværende politiske næstformand er muslim med rødder i Afghanistan.

Et påtrængende spørgsmål melder sig: Hvordan er sikkerheden for jødiske børn i Odense Kommunes skoler?

Skoleleder Pernille Madsen fra Ubberud Skole og formand for Ubberud Skoles skolebestyrelse – Jesper Haugen – har ikke ønsket at kommentere Taghrid A. Dalils udtalelser på Facebook.

ANNONSE