Kunstbilde

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)
Etsning, 54,5 x 78,5 cm, fra Vedute di Roma (Romerske prospekter), annet bind, plansje 38. Samlingen omfattet i alt 29 bind med over to tusen trykk, først utgitt samlet i Paris 1835-37.

De offentlige romerske bad, kalt termer, spilte flere roller i romersk samfunnsliv. Man gikk dit ikke bare for å bade, men også for å trene, treffe kjente, eller besøke de biblioteker som fantes der. Diocletians termer, reist i årene 298-306, var det største (og også det siste) av disse anleggene. Det ligger rester av slike bad over hele det som en gang var det romerske riket, men naturlig nok finner man de største og mest prangende i hovedstaden Roma.

Over frigidariets (kaldtvannsbadets) fundamenter begynte man i 1562, under ledelse av selveste Michelangelo, å bygge kirken Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Den synes tydelig til venstre i bildet.

ANNONSE

De romerske termer har vært direkte inspirasjon for senere tiders praktbygg, det best kjente eksemplet er kanskje Grand Central Terminal i New York.

ANNONSE