Kategori: Kunstbilde

Tre nye utstillere hos Ramfjord

Siri Gindesgaard (f.1974): The Light, olje på lerret,100 x 200 cm. Lørdag 19. oktober åpnet Galleri Ramfjord, Schwensens gate 1 i Oslo (nær St. Hanshaugen og Bislet stadion), tre utstillinger av malerier. Foruten Siri Gindesgaard er utstillerne Bea Sarrias (f.1978) og Rikard Jaucis (f.1983) Alle de utstilte bildene kan sees her.

Les mer»

De ti tusens martyrium (1508)

Albrecht Dürer (1471-1528) Olje på tre, 99 x 87 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien. Sentralt i bildet har kunstneren gjengitt seg selv, sammen med en person som tidligere ble antatt å være Willibald Pirckheimer, men som nå regnes for å være Conrad Celtis. Kunstneren holder en plakat med den latinske påskrift Iste faciebat ano domini 1508 […]

Les mer»

I Theresienstadt (1941-44)

Bedřich Fritta (1906-1944) Tegning i Ghetto Fighters’ House Museum, Kibbutz Lohamei Haghetaot, Israel. Bedřich Fritta var aktiv som tegner i Tsjekkoslovakia inntil 1941, da han og familien ble arrestert. De var blant annet registrert i Theresienstadt, men selv Yad Vashem har ingen nærmere detaljer ut over at han døde i 1944. En barnebok han laget […]

Les mer»

Tordenvær i nærheten av Dresden (1830)

Johan Christian Clausen Dahl (1788–1857) Olje på papir oppklebet på lerret, 22 x 33,8 cm, Kunsthalle Hamburg. Det ser ut til at Dahls mesterskap i å gjengi atmosfæriske forhold vises bedre i hans små skisser (gjort etter naturen) enn i hans store atelier-lerreter.

Les mer»

Forfatteren Lev Tolstoj ved plogen (1887)

Ilja Jefimovitsj Rjepin (1844–1930) Olje på papp, 27,8 x 40,3 cm, Tretjakov-galleriet, Moskva. Russisk titel: Пахарь. Лев Толстой на пашне – Pakhar. Lev Tolstoj na pasjne (Plogmannen, Lev Tolstoj på jordet) Lev Tolstoj (1828-1910) var en av de betydelige russiske forfattere i siste halvdel av 1800-tallet. Her er han foreviget i arbeid på sitt gods […]

Les mer»

Fasadeskulpturer, Øvre Vollgate 15, Oslo (c. 1860)

Skulpturene er fotografert av Alicia Fagerving (Wikimedia Commons). Øvre Voldgade 15 i Christiania (senere Oslo) ble oppført i 1860 for stadskaptein G.L. Olsen. Arkitekt var Emil Victor Langlet (1824-1898), som også har tegnet Stortingsbygningen ikke så langt unna. Fra 1861 til 1899 huset bygningen Hartvig Nissens pikeskole, deretter var den i bruk som sykehus inntil […]

Les mer»

Youngstorvet i Christiania (c. 1875)

Knud Knudsen (1832-1915) Albuminkopi fra våtplatenegativ, Byhistorisk samling, Oslo Museum. Youngstorvet i Christiania/Oslo ble anlagt i 1846, og fikk sitt (den gang u-offisielle) navn etter grosserer og politiker Jørgen Young (1781-1837). Fra 1852 til 1951 var det offisielle navn Nytorvet, men det ble alltid omtalt som nettopp Youngstorvet – eller Jongs-tørje på den lokale dialekt. […]

Les mer»

Suldalsporten, Rogaland (1864-89)

Knud Knudsen (1832-1915) Albuminkopi fra våtplatenegativ i Nasjonalbiblioteket. Av Knud Knudsens verk er det bevart 13 500 glassnegativer og omkring 20 000 bilder på albuminpapir. Han var virksom over hele Norge, og her har han gjengitt Suldalsporten i Suldal kommune, Rogaland. Knudsen benyttet seg av den såkalte våtplate-teknikk, som er beskrevet her. Langsomt og tungvint, […]

Les mer»

Ringsager Kirke paa Hedemarken (før 1848)

Litografi av Carl Müller i Norge fremstillet i Tegninger (1848), etter tegning av Joachim Frich (1810-1848). Dette plansjeverket har tekst av Peter Christen Asbjørnsen, ble trykket hos Emilius Bærentzen & Co lith. Inst. i København, og utgitt av Christian Tønsberg. Ringsaker kirke ble sannsynligvis påbegynt en gang på midten av 1100-tallet, med senere påbygninger og […]

Les mer»

Familien Samsonowitz, Slonim, Bjelarus (1906)

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi, privateie. Fra venstre Laya Zlota (senere Lena Klempner), hennes mor Rochel Krupernick Samsonowitz, hennes fetter og svoger (ikke navngitt), og Layas halvsøster Faigel Krupernick Samsonowitz, i forgrunnen deres tre barn (ikke navngitt). Laya Zlotas barnebarn Barbara Musikar har skrevet denne beretningen om sin familie, som kan leses her.

Les mer»