Kategori: Kunstbilde

Skisse til portettstatue av Edvard Grieg (c. 1914)

Ingebrigt Vik (1867-1927) Bronse, høyde 35 cm, privateie. Denne statuett, nærmest en skisse, gikk under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 6. desember 2010. Prisantydningen var NOK 10–15 000, men tilslaget ble noe høyere, NOK 23 000. I likhet med flere andre fremragende norske billedhuggere – i skyggen av Gustav Vigeland – […]

Les mer»

Jesu himmelfart (1775)

John Singleton Copley (1738–1815). Olje på lerret, 81,2 x 73 cm, Museum of Fine Arts, Boston. Himmelfarten er ikke nærmere omtalt i evangeliene etter Matthaeus eller Johannes, men så vidt nevnt i den senere tilføyelse i det 16. kapitel (vers 14 og 19) hos Marcus, som man ikke finner i det som regnes som de […]

Les mer»

Bauta over Harald Hardråde (avduket 1905)

Lars Utne (1862-1922) Bronserelieff på bauta i Gamlebyen, Oslo. Lars Utne var én av ikke så rent få norske billedhuggere som først viste et talent for treskjæring, og senere fikk mulighet til undervisning ved akademier både i Skandinavia og det øvrige Europa. Som vi kan se i Kunstnerleksikonets artikkel, var svært mange av Lars Utnes […]

Les mer»

Portrett av statsminister Jørgen Løvland (1927)

Anders Svor (1864-1929) Bronsebyste på Jørgen Løvlands grav, Æreslunden ved Vår Frelsers gravlund, Oslo Foto: Anne-Sophie Ofrim/Wikimedia Commons. Jørgen Løvland (1848–1922) var politiker, stortingsrepresentant og statsråd for Venstre, og spilte en viktig rolle som norsk statsminister i Stockholm i 1905. Etter unionsoppløsningen fikk han i oppdrag å organisere Utenriksdepartementet, og ble den første utenriksminister i […]

Les mer»

Portrett av kunstneren Edvard Munch (1886-1909)

Jo Visdal (1861-1923) Bronse, høyde 46,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo. Bysten ble modellert i 1886, men ble ikke støpt i bronse før 1909. Selve støpingen ble utført ved Kristiania Kunst & Metalstøberi, som ble grunnlagt av Ernst Poleszynski (1868-1929) i 1894. Jo Visdal var i sin samtid en meget søkt portrettør, og vi finner flere av […]

Les mer»

Noen nordiske dåpsengler

Julius Middelthun (1820-1886) Marmor, Trefoldighetskirken i Oslo. Foto: Kristian Engelstad Kvalem, Wikimedia Commons. I 1853 fikk Middelthun bestilling på en dåpsengel for Trefoldighetskirken i det daværende Christiania. Engelen ble støpt i gips i Roma i 1860, og fraktet hjem til Norge. Den ble hugget i marmor, og oppstilt i kirken i 1886, i følge det […]

Les mer»

Jødiske kvinner og barn fra Miropol, Ukraina (ikke senere enn oktober 1941)

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi (USHMM, Washington DC/Det jødiske museet i Bratislava) Nærmere om de avbildede. Det er noe tvil rundt identifikasjonene: Wendy Lower believes the victims may have been Khiva Vaselyuk (far right), her nephew Boris and her son, Roman – but surviving relative Svetlana Budnitskaya was unable to make a positive identification The image showed […]

Les mer»

Høyfjell med reinsdyr (1851)

Anders Askevold (1834-1900) og Hans Gude (1825-1903) Olje på lerret, 37 x 50 cm, privateie. Ett av Norgeshistoriens best kjente malerier, Brudefærden i Hardanger (versjonen fra 1848 i Nasjonalmuséet), er et resultat av Hans Gudes samarbeide med sin med-Düsseldorfer Adolph Tidemand (1814-1876), der Gude malte landskapet og Tidemand figurene. Mindre kjent er Gudes samarbeide med […]

Les mer»

Torvmyr (ikke datert)

Kitty Kielland (1843-1914). Olje på lerret, 27 x 39 cm, privateie. Kitty Kielland oppdaget torvmyrene på Jæren sommeren 1879, og siden den tid hørte de til blant hennes mest foretrukne motiver. Denne varianten legges ut til salg i Vårens Utvalgte hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo, og går under hammeren den 2. juni i […]

Les mer»

Østenfor sol og vestenfor måne (c.1887)

Christian Krohg (1852-1925) Olje på lerret, 107 x 139 cm, privateie. Slik jeg har forstått det, er de avbildede Oda (Otthilia) Engelhart f. Lasson (1860–1935), senere gift Krohg, og hennes to barn fra første ekteskap, mens hun leser et godnatteventyr for Sasha og Ba, som de ble kalt. Bildet inngår i Grev Wedels Plass Auksjoners […]

Les mer»