Kunstbilde

Pietro da Cortona (1596-1669)
Olje på lerret, 280,5 x 426 cm, De capitolinske muséer, Roma

Den romerske historiker Titus Livius, aktiv på keiser Augustus‘ tid, skrev sitt verk Ab urbe condita (Siden byens (Romas) grunnleggelse (og fram til hans egen samtid)) i de siste tiår før vår tidsregnings begynnelse. Den omtattet i alt 142 bøker (i.e. bokruller), hvorav bare 35 er bevart i sin helhet. To er forsvunnet, og de resterende er bare bevart i forkortede utgaver – epitomer.

Historien om bortrøvelsen av sabinerinnene finner vi i første bok. Romerne er bekymret over et stort kvinneunderskudd, og finner til slutt ut at noe må gjøres med det. De legger en plan for å få lokket de unge sabinske damer til Roma, og klarer det. Men før sabinerinnene vet ordet av det, blir de bortført av unge romerske menn, deriblant selveste kong Romulus.

Sabinerne likte selvfølgelig dette ille, og forberedte seg til krig mot Roma. Men det som skjedde var – i følge Livius – at de unge sabinerinner, som hadde forsonet seg med å bli romerske, og endog stiftet familier, gikk imellom hærene og sa til romere: Drep ikke våre fedre og brødre!, og til sabinerne: Drep ikke våre ektemenn! – som skildret av den klassisistiske franske maler Jacques-Louis David (1748-1825) noen hundre år senere.

ANNONSE

En engelsk oversettelse av den latinske tekst finnes her.

Ellers er det å bemerke at historien om sabinerinnene har inspirert flere kunstnere opp gjennom tidene.
Her finner vi et utvalg.

ANNONSE