Kunstbilde

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778).
Linjeetsning på papir, selve bildet 42 × 69 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Italiensk titel: Rovine delle Terme Antoniniane – Ruinene av de antoninske termer.

Etter kunstnerens bortgang i 1778 ble hans Vedute di Roma (Romerske prospekter), rundt 2000 trykk, samlet og utgitt i en folio-utgave på 29 bind, utgitt i Paris 1835–37.

Caracallas termer sto ferdig i 216-17. og skal ha vært i bruk i omtrent tre hundre år.

Piranesis etsninger er svært detaljrike, og det anbefales å klikke på bildet et par ganger for høyere oppløsning.

Flere av Piranesis arbeider kan sees på Wikimedia Commons.

ANNONSE