Kunstbilde

13542813415_3cd857ce87_h1

Kamé i sardonyks, 18,5 x 21,5 cm, Altes Museum, Berlin

På muséets nettside kan vi lese (i norsk oversettelse):

Samlingenes største kamé er en hadriansk omarbeidelse av en claudisk kamé fra tiden rundt 50 e.Kr. Keiseren i ørnevognen holder palladiet og et scepter, i ørnenes klør laurbærkranser og korn-aks som tegn for seier og rikets velferd. Som bærere av keiserens bilde var de store kaméene en del av statspropagandaen, og var keiserlige gaver.

Som bildet antyder, er den opprinnelige keisers (sannsynligvis Claudius, som regjerte fra 41 til 54) bilde omarbeidet til Hadrian (regjeringstid 117-138). Lignende omarbeidelser kan vi også finne på andre romerske keiserportretter, der den upopulære Domitian (keiser 81-96) er modifisert til sin etterfølger Nerva (den første av de “gode keisere”, som regjerte fra 96 til 98) Kvinneskikkelsen som bekranser keiseren er antatt å være Dea Roma, en personifisering av det romerske riket.

Sardonyks er en halveldelsten (variant av agat) med vekslende lyse og mørke lag. En romersk kamé utnytter dette forholdet, og bildene spares ut i de vekslende lyse og mørke lag. Det mest berømte bevarte eksempel er Gemma Augustea i Wien

ANNONSE

Mest læst

Knæfaldet