Kommentar

AFL-CIO, Mike Podhorez var en ledende kraft i “kabalen”

Time Magazine afslører at en mægtig alliance mellem fagbevægelsen og Corporate America gik sammen for at påvirke valget. De brugte alle midler: Ændring af valglove, sociale medier, ulovlig stemmeindsamling, censur for at hindre at Trumps “angreb på demokratiet lykkes”. De siger at de for at redde demokratiet måtte stjæle valget. Der spørges om vælgerne er enige når de nu får resultatet.

Time Magazine publicerede fredag en artikel som i detaljer fortæller hvordan valget i USA blev rigget af et ” spil af mægtige mennesker som spandt på tværs af brancher og ideologier som arbejdede sammen bag kulisserne for at influere opinionen, forandre regler og love, styre mediedækningen og kontrollere informationsstrømmen”

Motivet til denne sammensværgelse var det bedste: Det var for at styrke valget, ikke påvirke det, skriver Mary Ball. Aktørerne er stolte af det de gjorde og vil at Amerika skulle vide om indsatsen, så de forstår hvor sårbart demokratiet er.

ANNONSE

“They were not rigging the election; they were fortifying it. And they believe the public needs to understand the system’s fragility in order to ensure that democracy in America endures.”

The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election

Indrømmelsen af og blottelsen af denne spil må siges at være det største selvmål i amerikansk historie. Det disse bakspillerne gør, er at bekræfte det Trump og hans tilhængere har sagt hele tiden og som 39 procent af vælgerne tror: Valget var fikset. Det hjælper ikke at kalde det noget andet, og påberåbe sig ædle motiver. Skjulte kræfter stjal valget og de er så sikre på sig selv, at de tror de kan stå frem med det og blive hyldet.

Denne afsløring, siden den står i Time og ikke et Trump-venligt medium, vil være umulig at ignorere. Den vil rulle i lang tid og den vil påvirke opfattelsen afv Bidens præsidentskab og udvide kløften mellem folket og den underlige alliance mellem Corporate America og venstresiden.

Efter dette sidder Biden løst i sadlen og hans drastiske vedtagelser vil gøre at han sidder endnu løsere. Det er ikke sikkert dert bliver nogen Kamala-epoke.

Den som læser dette vil uvægerligt se en sammenhæng mellem kabalen og valgsvindelen og den massive militære indsats og den varslede jagt på “hvide ekstremister”.

Kabalen frygter folkets reaktion, men overreagerer i den grad at den udløser den reaktion den forsøger at slå ned i fødslen.

Det er klassisk stupid opførsel fra en elite uden kontakt med græsrødderne.

Hvad kan ske? Alt kan ske. Med denne artikel har Times revet grunden væk under Biden. Han er en illegitim præsident. På engelsk kaldes det ”usurper”, en som sidder uretmæssigt på tronen. Paradoksalt/ironisk nok opfører Biden sig som en monark. Denne afsløring er påpeget før. Nu kommer opførslen i et andet lys: Biden og hans team har dårlig tid. De må og skal ændre USA før det går op for vælgerne hvad der er sket.

Med denne afsløring vil det blive langt vanskeligere for Biden at ændre forfatningen, som fx at udvide højesteret eller give delstatsstatus til Washington DC og Puerto Rico. Det vil blive opfattet som statskup,

Biden burde træde varsomt. Men det gør han ikke. Fredag fik han et spørgsmål, om Trump ville få efterretningsbriefinger, som andre afgåede præsidenter har fået.  -Jeg tror ikke det er nogen god ide. Man ved aldrig, hvad han kan finde på at sige, svarede manden som denne uge forvekslede 300 millioner med 300. To gange.

Biden er begyndt at opføre sig som en hersker, der lægger sig ud med undersåtterne og viser dem foragt. Et eller andet sted findes der en vished om at han er en “fraud”, en blufmager og at han sidder i Det Hvide Hus pga. svindel.

Kabale

Hvordan denne artikel er kommet på tryk er et mysterium. Mary Ball skriver, at på en måde havde Trump ret når han sagde valget var fikset. For dert var en kabale bag scenen som fiksede det hele og de arbejdede systematisk over lang tid. Hun vælger til og med at bruge ordet konspiration:

“In a way, Trump was right,” Ball wrote. “There was a conspiracy unfolding behind the scenes, one that both curtailed the protests and coordinated the resistance from CEOs. Both surprises were the result of an informal alliance between left-wing activists and business titans. The pact was formalized in a terse, little-noticed joint statement of the U.S. Chamber of Commerce and AFL-CIO published on Election Day. Both sides would come to see it as a sort of implicit bargain – inspired by the summer’s massive, sometimes destructive racial-justice protests – in which the forces of labor came together with the forces of capital to keep the peace and oppose Trump’s assault on democracy.”

Medierne er så blændet af deres eget Trump-had at de tror de kan skrive at “fagforeningstoppe og kapitalejere gik sammen om at opretholde fred og modsætte sig Trumps angreb på demokratiet”.

Hvem gav disse kræfter ret til at tilsidesætte demokratiet?

Trump-hadende medier har forledt sig selv til at tro, at det er Trump som tilsidesætter demokratiet. Men de fremført en Rusland-konspiration i fire år som viste sig at være et falsum, skabt af Hillary og efterretnings-tjenesterne. Trump sagde han blev overvåget. De lo ad ham. Så viste det sig alligevel at han blev overvåget. De folk som overvågede ham er nu tilbage ved magten. Nu vil de overvåge ikke bare Trump, men også hans vælgere.

Det er i et sådan perspektiv man må forstå den febrilske rigsretssag. Demokraterne er hysteriske ved tanken om at Trump kan stille op i 2024. De frygter folkets vrede. De ved at valget blev stjålet. De ved de har bedraget vælgerne.

Polariseringen i USA går nu over i en ny fase. Den ene side har indrømmet at have snydt den anden.

Time har netop givet Trump en megabombe.

”Russia collusion” viste sig at bygge på en løgn, men den fik ingen konsekvenser for ”perpetrators”, de som spredte den.

Nu har de stjålet valget og praler af det. Det kommer ikke til at blive godtaget af vælgerne.

Ball forsøger at iklæde dem hun kalder “shadow campaigners” – et dubiøst ord – ædle motiver: De ville ikke forhindre en Trump-sejr, men et kaotisk valg. Efter al volden i gaderne var der en frygt for hvad der ville ske ved en Trump-sejr. Det var derfor en Trump-sejr de ville afværge når de ville afværge kaos.

“The scenario the shadow campaigners were desperate to stop was not a Trump victory,” Ball’s report later alleged. “It was an election so calamitous that no result could be discerned at all, a failure of the central act of democratic self-governance that has been a hallmark of America since its founding.

“Scenariet, som skyggekampagnerne var desperate for at stoppe, var ikke en Trump-sejr,” hævdede Balls rapport senere. ”Det var et valg, der var så ulykkeligt, at der slet ikke kunne skelnes over noget resultat, en fiasko af den centrale handling af demokratisk selvstyre, der har været et kendetegn for Amerika siden dets grundlæggelse.

Dette kommer endnu tydeligere frem når detaljerne kommer på bordet: Arbejdet med at påvirke valget begyndte allerede i oktober 2019. Før George Floyd, før Covid.

“Their work touched every aspect of the election. They got states to change voting systems and laws and helped secure hundreds of millions in public and private funding. They fended off voter-suppression lawsuits, recruited armies of poll workers and got millions of people to vote by mail for the first time. They successfully pressured social media companies to take a harder line against disinformation and used data-driven strategies to fight viral smears. They executed national public-awareness campaigns that helped Americans understand how the vote count would unfold over days or weeks, preventing Trump’s conspiracy theories and false claims of victory from getting more traction. After Election Day, they monitored every pressure point to ensure that Trump could not overturn the result.”

”Deres arbejde berørte alle aspekter af valget. De fik stater til at ændre afstemningssystemer og love og bidrog til at sikre hundredvis af millioner i offentlig og privat finansiering. De afværgede retssager mod undertrykkelse af stemmer, rekrutterede hære af valg-tilforordnede og fik millioner af mennesker til stemme pr. brev for første gang. De pressete med succes sociale medie selskaber til at indføre en hårdere linje mod desinformation og brugte datadrevne strategier til at bekæmpe viral negativ omtale. De gennemførte nationale kampagner for offentlig bevidsthed som hjalp amerikanerne til åt forstå hvordan antallet af stemmer ville udspille sig over dage eller uger, og forhindret Trumps konspirationsteorier og falske påstande om sejr i at få mere trækkraft. Efter valgdagen overvågede de hvert presspunkt for at sikre at Trump ikke kunne ændre resultatet. “

Denne informationen stiller Twitter og Facebooks undertrykkelse af historien i New York Post om Hunter Bidens laptop i et andet lys: Censuren kom ikke ”out of the blue”. Jack Dorsey og Mark Zuckerberg havde en konspiration i ryggen. Laptop-storyen var alligevel så alvorlig at omkring 50 tidligere efterretningschefer forfattet et opråb hvor de påstod at det nok var russisk misinformation. Så meget stod på spil at de var villig til at risikere deres professionelle prestige. Den Dybe Stat trådte frem på scenen. Der hører den ikke hjemme og når den viser sig åbenlyst, mister den noget af sin magt.

Det er alle soldaterne i Washington, hysteriet i Kongressen og efterretningschefer og journalister som råber på “jagt” på “hvide ekstremister” på samme måde som jihadister i Mellemøsten, et eksempel på.

Det var den politiske leder for den amerikanske fagbevægelse, AFL-CIO, Mike Podhorez som tog initiativet til kabalen.  Podhorez tror de reddede demokratiet og vil gerne høste hæderen og æren.

Den konservative siden troede ikke sine egne øjne: Trump har haft ret hele tiden.

“Dear God, did they just validate what Trump was saying the whole time??” asked journalist Andray Domise.

“So the election wasn’t rigged. There was only a secret cabal of powerful elites and corporate interests that worked together to overhaul election laws, influence media coverage, and convince big tech to crush dissent,” The Daily Caller’s Greg Price concluded.

“Turns out many of Trump’s “conspiracy theories” about how the country’s most powerful forces conspired to remove him were…true,” GOP strategist Blair Brandt tweeted.

.@Time comes right out and admits it. https://t.co/mxXNf8l8HU pic.twitter.com/Quu5u0wEaw

— Lauren Boebert (@laurenboebert) February 5, 2021

 

 

Oversættelse Karsten Søberg

ANNONSE