Nyt

Gian Carlo Perego som er ærkebiskop i Ferrara-Comacchio der ligger syd for Venedig siger fredag den 19. oktober til det katolske magasin La Croix International at masseindvandring er uundgåelig, nødvendig og godt.

Gian Carlo Perego er citeret for at  migranter er Italiens fremtid. Tidligere har han drevet en fond for migranter som hører under biskoppernes konference ligesom han har været med i Caritas.

“Sammenblanding er en uundgåelig realitet og et resultat af Italiens demografiske krise. Udfordringen for Italien er at forene et land der er døende med unge mennesker der kommer andre steder fra for at starte en ny historie. Hvis vi lukker vores døre til migranter vil vi forsvinde. Jeg taler om de nuværende realiteter ikke kun mine holdninger”.

“Ferrara er en af de ældste byer i Europa. Både bogstaveligt talt og reelt. I denne by dør der to for hver nyfødt. I dette land er der fire døde for hver nyfødt.”

“Flere mennesker dør end der bliver født”.

“Når døre lukkes formindskes vi”

Videre siger han, at der skal være dialog med hinanden, menneskelig værdighed og fri bevægelighed i Europa. Gian Carlo Perego er i artiklen omtalt som tilhørende den katolske kirkes venstrefløj.

La Croix International – Welcome migrants in order to survive, says Italian archbishop

ANNONSE