Nyt

I en fælles operasjon med MOAS og Jugend Rettet samler Sea-Eye migranter op fra Middelhavet ud for Libyens kyst i april 2017. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters / Scanpix.

 

Efter at Læger uden Grænser meddelte, at de indstiller deres operationer ud for den libyske kyst, har både Red Barnet og den tyske organisation Sea Eye – med sit hollandsk indregistrerede fartøj af samme navn – søndag bekendtgjort, at de gør det samme.

Årsagen til beslutningen er den samme hos alle, skriver La Repubblica, nemlig Libyens beslutning om at oprette sin egen søge- og redningszone ud for kysten, som strækker sig langt forbi tolv sømile-grænsen, hvilket reducerer NGO-ernes bevægelsesfrihed sammenlignet med den tid, hvor operationerne i dette havområde blev koordineret af den italienske redningscentral i Rom.

ANNONSE

Red Barnet siger, at det er

«med tungt hjerte vi ser os nødsaget til at tage en pause i søge- og redningsarbejdet i Middelhavet efter den libyske marines beslutning om at kontrollere det internationale farvand, hvor vores fartøj normalt opererer for at redde menneskeliv»,

og begrunder det med risikoen for eget mandskab. Skibet «Vos Hestia», som i øjeblikket ligger til kaj på Malta, bliver dermed taget ud af operationen.

Sea Eyes´ leder, Michael Busch Heuera, siger til Corriere della Sera at organisationen

«i løbet af de nærmeste dage og uger nøje vil analysere ændringen i sikkerhedssituationen ud for den libyske kyst og diskutere, hvad den videre skal foretage sig».

I mellemtiden fortsætter Læger uden Grænser med at udtalesig politisk om udviklingen.

«Libyerne kan nu gøre, hvad de vil med Italiens og Europas støtte»,

siger Stefano Argenziano, som koordinerer organisationens arbejde med migranter.

«Vi vil ikke trækkes ind i disse forskruede, illegale og umenneskelige mekanismer»,

siger han, og tilføjer, at det er Læger uden Grænser, som har fulgt reglerne, mens aftalen med Libyen ulovlig. Som et ekko av FN-organisationen IOMs tese om, at migration er uundgåelig (samt nødvendig og ønskelig) afslutter Argenziano med en belærende bemærkning til regeringerne:

«Migrationskrisen kan kun løses med en gennemtænkt styring af tilstrømningen.»

Med andre ord: Migrantene bør ikke forsøges standset, men fordeles over hele Europa. Flere bekræftelser på, at Læger uden Grænser ikke er en rent humanitær organisation, er formodentlig unødvendige.

ANNONSE