Nyt

Den 3. september 2018 skrev Ritzau og TV2.dk med baggrund i en rapport fra FN at “flere flygtninge og migranter dør på rejsen mod Europa”

Videre skrev TV2.dk

Hele 41 procent færre er nået frem sammenlignet med samme periode sidste år.

Til gengæld er antallet af omkomne og savnede steget markant.

Når det er blevet mere risikabelt at tage turen over Middelhavet, hænger det ifølge FN sammen med, at ikkestatslige ngo-grupper har fået sværere ved at patruljere i Middelhavet.

Men både påstand et og tre er falske. Antallet af migranter der er druknet eller savnede er faldet markant. Hvor der i 2016 var 5.096 savnede og druknede er det faldet til 3.139 i 2017 og i 2018 er der skønsmæssigt kun 1.772 savnede og druknede (opdateret den 5. oktober 2018).

Antallet af migranter der er kommet i land over Middelhavet var i 2016 hele 362.753, mens det faldt til 172.301 i 2017.

I 2018 er der indtil 5. oktober ankommet 82.666. Det inkluderer de primære migrantruter til Grækenland, Italien og Spanien.

Når der i 2018 er 1.772 druknede og savnede er det mindre end de 3.139 i 2017. Selvom året endnu ikke er gået vil der alt andet lige være sket et markant fald i antallet af druknede og savnede da trafikken over den centrale rute til Italien mere eller mindre er lukket.

Det er særligt på den centrale migrantrute til Italien hvor der er mange der drukner og savnes. Indtil den 30. september 2018 var der 1.245 der var druknet eller savnet på ruten til Italien. Dette er en halvering ift. 2017 hvor der var 2.514 der druknede eller blev savnet.

ANNONSE

Når FN og medierne hævder der er “flere” der drukner og savnes skyldes det udelukkende de opgør det relativt.

Antallet af migranter som ankommer til Italien i 2018 er faldet til 20.885 per. 30. september. I samme periode i 2017 ankom 105.418. Det er et fald på 80 %.

Antallet af druknede og savnede er “kun” faldet med 50 % så det naturligvis korrekt der er flere relativt der drukner, men det var ikke hvad TV2 og Ritzau skrev selvom TV2.dk slutter deres artikel af med:

Hver gang 18 personer krydser Middelhavet, omkommer én person, viser organisationens beregning for de første syv måneder af 2018.

Til sammenligning var det tilsvarende tal sidste år 42 personer for hver omkomne person.

Fakta er der sket et markant fald i antallet af migranter der drukner. Dertil skal man bemærke at med et stærkt fald nominelt i antallet af migrantankomster vil der være udsving afhængig af enkelte bådulykker. Opgørelsen afhænger altså hvornår man måler.

Vil der f.eks. i 2019 være 200 migranter der i to både forsøger, at komme til Italien og den ene ankommer og den anden kæntrer og alle ombord drukner, vil Ritzau og TV2 tilsvarende endnu flere migranter dør hvilket jo er usandt,

Når FN og særligt NGO’ere har behov for at dramatisere skyldes det naturligvis de er utilfredse med særligt Italien ikke ønsker NGO’erne skal fragte migranter fra Nordafrika til netop Italien. NGO’erne mener omvendt de “redder liv” på havet,

Italy weekly snapshot – 30 Sep 2018

Mediterranean Situation (FN)

TV2 – TV2 2/Ritzau den 3. september 2018 Flere flygtninge og migranter dør på rejsen mod Europa

ANNONSE