Nyt

Vi har ytringsfrihed i Danmark. Den er vi garanteret ifølge grundloven. Men de danske politikere har i praksis udliciteret varetagelsen af ytringsfriheden og ikke mindst begrænsningen af den til en række udenlandske aktører såsom EU og ikke mindst en række multinationale selskaber som Google, Facebook, Twitter og YouTube. Eksemplerne på disse selskabers censur af materiale, der ikke er i strid med dansk lovgivning, er legio, og i nat blev censurskruen strammet yderligere, da videodelingstjenesten YouTube lukkede partiet Stram Kurs’ YouTube-kanal.

Partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs skriver i en meddelelse følgende om lukningen af Stram Kurs’ YouTube-kanal:

“I nat har YouTube lukket YouTube-kanalen for det politiske parti Stram Kurs i Danmark.

Kanalen lå her:
https://www.youtube.com/c/StramKurs

Dette er sket, fordi partilederen har lagt en live-stream online, hvor man kan se, at en kriminel kvinde overtræder dansk lovs regel om tildækningsforbuddet, fordi hun i strid med loven bærer burka.

Videoen lå her:
https://www.youtube.com/watch?v=EUlETvZNMHQ&feature=youtu.be

Den oprindelige video ligger på Facebook:
https://www.facebook.com/StramKurs/videos/1164125000430219/

Den kan også ses her:
https://www.bitchute.com/video/5otQO5won80X/

Den pågældende kanal såvel som det politiske parti har fået en utroligt stor dækning i Danmark i de seneste par måneder og har haft stor betydning for den politiske debat.

Stram Kurs har allerede varslet, at partiet vil anlægge sag mod YouTube, fordi YouTube i strid med YouTubes egne retningslinker og brugerkontrakten har slettet partiets kanal.

Jeg vil gerne have en kommentar fra YouTube til følgende spørgsmål:

1) Hvorfor mener YouTube, at videoen med den kriminelle kvinde, der overtrådte danske lov om tildækningsforbuddet, er i strid med YouTubes retningslinjer?

2) Er YouTube klar over, at YouTube blander sig med afgørende indflydelse i den danske politiske debat ved at slette Stram Kurs’ kanal?

3) Hvad er YouTubes kommentar til, at der vil blive anlagt retssag mod YouTube?

4) Hvorfor har YouTube ikke reageret på partiets appel af afgørelsen?

5) Har YouTube slettet kanalen for at undgå at betale de cirka 1.700USD, som partiet havde optjent i AdSende indtægter?

6) Skyldes sletningen, at YouTube ikke respekterer dansk lovgivning om tildækningsforbuddet?

7) Er det en muslimsk ansat hos YouTube, som har besluttet sletningen?

8) Er YouTube bange for muslimer?

9) Lader YouTube sit indholdt diktere af muslimer, der overtræder dansk lov?

10) Hare YouTube overvejer, om YouTube overtræder straffelovens § 117 ved at påvirke stemmeafgivningen ved kommende danske valg?

11) Vil YouTube anerkende, at YouTube har begået en fejl og genoprette Stram Kurs’ kanal?”

ANNONSE