Kunstbilde

Ukjent(e) kunstner(e), første halvdel av 1300-tallet.
Oljefarger på furutre, 92 x 135 cm, Tresfjord kirke, Sylte i Vestnes kommune, Møre og Romsdal.

Foto: Frode Inge Helland, kunsthistorie.com.

Kyndelsmesse (forvanskning av latin Missa candelarum – Lysmesse) feires den 2. februar, 40 dager etter jul, og markerer Jesu fremstilling i Templet, som beskrevet i Luk 2, 22 f.f. Sentralt sitter en tronende Madonna, øverst til venstre Bebudelsen og Maria og Elisabeths møte fra Luk 1, under dem De vise menn ( Mat 2), øverst til høyre Hyrdene på marken (Luk 2, 8 f.f), og nederst til høyre presentasjonen i Templet, med Josef, Maria, Jesusbarnet og gamle Simeon (Luk 2).

Det er grunn til å anta at altertavlen, som også er et tidlig eksempel på bruk av oljefarger, er malt i Norge, sprekkene i treet har blitt dekket med pergament med norsk skrift. Hvor vidt kunstneren har vært norsk, er derimot usikkert – i middelalderen reiste kunstnere og håndverkere omkring, også i utlandet (noen kilder antyder at steinhoggere fra England kan ha vært i arbeid på Nidarosdomen).

I følge folketradisjonen snur bjørnen seg i hiet på Kyndelsmesse , og været på den dagen var et varsel om hvordan været ville bli i resten av året.

ANNONSE