Kunstbilde


Ukjent(e) kunstner(e), limfarger på tre, Torpo stavkirke, Hallingdal i Buskerud fylke.
Trematerialene i kirken er, på grunnlag av årringene, datert til ca. 1160.

Torpo stavkirke var opprinnelig viet den hellige Margareta av Antiokia, og i bildet finner vi (ytterst til høyre og venstre) episoder fra hennes legende. Dekorasjonen domineres av en tronende Kristus, omgitt av de fire evangelisters symboler – engel for Matthaeus, løve for Marcus, okse for Lukas og ørn for Johannes (som tilsvarer de fire levende vesener i profeten Ezekiels første visjon). Skikkelsene i gavlfeltet er forstått som Ecclesia (en personifikasjon av Kirken), jomfru Maria, apostelen Johannes og en personifikasjon av Synagogen.

Det er sagt at intet blir ansett som verdifullt og bevaringsverdig før det er lite nok igjen av det, og historien om Torpo stavkirke bekrefter det til gagns. Det skyldes i stor grad flaks og tilfeldigheter at så vidt mange av våre norske stavkirker i det hele tatt er bevart.

ANNONSE