Cover

Rogier van der Weyden (ca.1400-1464)

Olje på tre, 220×262 cm, Prado, Madrid.

Hva det ikonografiske angår, er Jesu mor Maria lett gjenkjennelig i sine tradisjonelle blå og hvite klær, og den skjeggløse apostel Johannes i rødt. Personene som løfter Jesus ned, regnes som Nikodemus og Josef av Arimatea, uten at jeg vil påstå noe sikkert om hvem som er hvem. Men jeg lener mot å anta at den svært velkledde herre til høyre er Josef, som oppgis å ha vært uvanlig velstående. De to andre kvinnene til venstre kan være Maria, mor til Jakob den yngre og Joses, og Salome, som det heter hos Marcus – men opplysningene her varierer en del synoptikerne imellom, og i forhold til Johannes, Kvinnen ytterst til høyre er med all sannsynlighet Maria Magdalena, men hennes tradisjonelle attributt alabastkrukken holdes av en mann som stemmer omtrent overens med den tradisjonelle Simon Petrus-ikonografien – skjegget og skallet. (Personen øverst i midten lar seg ikke klart identifisere ut fra tekstene).

Det kan ellers bemerkes at Marias stillingsmotiv på det nærmeste er identisk med den korsfestede, og man ser også en hodeskalle – Golgatha betyr som kjent hodeskalle. Det er noe diskutert om navnet er på grunn av stedets fasong, eller fordi man lot skjelettrester ligge der – i alle fall ligger det en hodeskalle under Johannes føtter, og like ved Marias høyre hånd. Noen legender hevder at dette skal være den gamle Adams kranium.

Man skulle ellers anta at det først og fremst er Johannes-evangeliet som her danner det tekstlige grunnlag – det er kun der Nikodemus opptrer.

ANNONSE

Ét svar til “Nedtagelsen (ca. 1435)”

  1. Therion siger:

    Nun ist der Herr zur Ruh gebracht

    https://www.youtube.com/watch?v=CXPpiXdpIq4