Kunstbilde


Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)
Olje på lerret, 60 x 103,5 cm, National Gallery, London.
Spansk titel: Cristo en casa de Marta y María

Blant de mange store kunstnere Spania har fostret, er nok Velázquez blant de fremste. Han var primært hoffmaler, men nølte ikke med å gjengi motiver fra sin samtids dagligliv. Dagens bilde er mer enn en anelse gåtefullt. Feltet til høyre viser uten tvil Jesus på besøk hos Martha og Maria – men er det et bilde i bildet, eller en åpning i veggen? Vi ser en strevsom ung dame i ferd med å tilberede fisk, og på bordet kan vi se både hvitløk, tørket capsicum (“spansk pepper”) og egg, samt en krukke som muligens inneholder olivenolje. Er hun i ferd med å tilberede aioli (krydret majones) til fisken? Og hva er det den eldre damen forsøker å fortelle henne? At hun i alt sitt strev ikke må glemme det åndelige? De to damene finner vi for øvrig også som modeller i andre av Velázquez’ malerier. Hørte de til hans tjenestefolk?

National Gallery har en egen side om bildet, om enn med noe sparsomme opplysninger. Den engelsk-språklige Wikipedia-artikkelen er førsteklasses, og kan anbefales på det varmeste.

Teksten finner vi i Lukas 10, 38-42 (Dansk Bibel 1933)

Men det skete, medens de vare på Vandring, gik han ind i en Landsby; og en Kvinde ved Navn Martha modtog ham i sit Hus. Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte på hans Tale. Men Martha havde travlt med megen Opvartning; og hun kom hen og sagde: “Herre! bryder du dig ikke om, at min Søster har ladet mig opvarte ene? Sig hende dog, at hun skal hjælpe mig.” Men Herren svarede og sagde til hende: “Martha! Martha! du gør dig Bekymring og Uro med mange Ting; men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende.”

Martha og Maria nevnes også i Johannes-evangeliet, der det opplyses at byen var Bethania og at deres bror het Lazarus.

ANNONSE