Kunstbilde

Andrej Rubljov (136?-ca.1430)
Tempera på tre, 81 x 62 cm, Bebudelseskatedralen i Kreml, Moskva.

Russisk titel: Рождество Христово – Rozjdjestvo Khristovo

Ikonet inngår i ikonostasis i Bebudelseskatedralen, Благовещенский cобор – Blagovesjtsjenskij sobor – som sto ferdig i 1405, og i følge bevarte kilder var de tre kunstnere som tok seg av fresker og ikoner Theofanes grekeren, Prokhor fra Gorodjets og Andrej Rubljov. Dette er den tidligste bevarte skriftlige kilde for den sistnevnte. Man kan ikke med sikkerhet si om hele ikonet er Andrej Rubljovs verk (Det eneste verk som med sikkerhet kan tilskrives Rubljov, er treenighets-ikonet som nå er i Tretjakov-galleriet i Moskva).

Maria er sentralt plasert, og til venstre er den svøpte Jesus i krybben, med okse og asen og tre engler. De to husdyrene er ikke nevnt i evangelietekstene, og sies å symbolisere hedninger (okse) og jøder (asen). Til høyre for henne mottar hyrdene englenes (øverst til høyre) budskap, og til venstre er de vise menn underveis til hest. Nederst til venstre sitter Josef sammen med en eldre mann, som sies å symbolisere Josefs bekymringer i forbindelse med Marias svangerskap, og til høyre de to jordmødre som er nevnt i det apokryfe Jakobs barndomsevangelium. Lammene mellom Josef og jordmødrene ser ikke ut til å ha noen forbindelse med markens hyrder, og står muligens for den kommende kristenheten.

ANNONSE

Mest læst