Kunstbilde

Caroline Colditz (1856-1924)
Sølvgelatinkopi (?), Oslo Museum

Caroline Colditz hadde sin bolig og sitt atelier i Munkedamsveien 13 i Christiania, og skal ha vært aktiv fra 1894 til sin bortgang (men her sier Susanne Bonges Eldre norske fotografer, (Bergen 1980) til 1903). I alle fall ble atelieret drevet videre av Jenny Svang (1882-1956). Oslo Museum (tidligere Bymuseet) har en betydelig samling av Caroline Colditz’ byprospekter.

Peckelgården, Pilestredet 18 i Christiania, ble på midten av 1700-tallet oppført som hovedbygning for Falchenbergløkken, men fikk visstnok sitt navn etter apoteker (Svaneapoteket) Franz Falchenberg Peckel (d.1821)

Peckelgården ble etter hvert ansett som bevaringsverdig, men ble dessverre sterkt brannskadet i 1974, og i 1975 ble den revet.

ANNONSE