Kunstbilde

Theophilus Laan (aktiv 1745-1761)
Kobberstikk, 23,7 x 37,1 cm, Statens Museum for Kunst, København

Om den trolig nederlandske kobberstikker Theophilius Laan vet man ikke stort mer enn at han var aktiv i Danmark på midten av 1700-tallet. Fødsels- og dødsår er ikke kjent, SMK antyder noen steder at han gikk bort i 1800.

Øverst til venstre leser vi

1. Aggershus Slot (Akershus slott)
2. Huustangen (Vippetangen?)
3. Byens Kirke (Vor Frelsers Kirke – Domkirken)
4. Tugthuus
5. Aggers Kirke (Gamle Aker kirke)
6. Toldbode

Akershus slott, Domkirken og Gamle Akers kirke står fortsatt, men husene på Huustangen, Toldbodene og Tugthuset er revet, det sistnevnte så sent som i 1938. Domkirkens tårn ble forhøyet i 1848-50, og Gamle Aker fikk et tårn i 1861. Dette ble begrunnet med at fundamentene og murene er så solide at et tårn måtte ha vært planlagt.

Christiania Tugthus lå i kvartalet som er avgrenset av Storgaten, Bernt Ankers gate, Calmeyers gate og Hammersborggaten (tidligere Henrik Ibsens gate). Om vi der krysser Storgaten og går østover, kommer vi til Brogaten, og fortsetter vi framover, krysser vi Akerselven via Vaterlands bro, og er ute på Grønland, som etter torvet (nå bebygget) fortsetter som Grønlandsleiret til krysset med Schweigaards gate, der navnet endres til Oslo gate (bemerk at det ikke er tale om “Oschschlogata”, men den formodet eneste gate i middelalderens Oslo) som trolig var middelalderens Vestre strete (og knapt den eneste). Dette gateløpet er lett å identifisere til høyre i bildet, men Akerselven og spesielt Loelven ikke er klart synlige. Prospektet later til å være sett fra et stykke oppe i Ekebergåsen, omtrent der hvor Alunverket allerede var opprettet i 1737.

ANNONSE

En banderolle fjerner enhver tvil om at byen er CHRISTIANIA, og under bildet er det påført en dedikasjon med teksten:

HANS KONGELIGE MAJESTET FRIDERICO V. KONGEN til Dannemarc og Norge &c &c Allerunderdanigst offereret af Theophilius Laan

Frederik V (1723-1766) var dansk-norsk konge av huset Oldenburg fra 1746 til sin død.

ANNONSE