Kunstbilde

Jens Waldemar Wang (1859-1926)
Xylografi, 14,7 x 22,4 cm, Oslo Museum.

Jens Wang er spesielt kjent for sin virksomhet som teatermaler, fra 1888 til 1898 ved Christiania Theater på Bankplassen i Kvadraturen, og fra 1898 til 1918 ved Nationaltheatret. Han var også aktiv som teatermusiker, og spilte fra slutten av 1880-tallet, og flere år fremover, kontrabass i byens teaterorkestre.

Ruseløkkbasarene ble bygget i 1883, parallelt med Victoria terrasse etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer (1833-1910). På 1960-tallet ble de revet og erstattet med Vikaterrassen.

ANNONSE