Kunstbilde

032ukxe5glvx
Inger Marie Munch (1868-1952)
Sølvgelatinkopi, Byhistorisk samling, Oslo Museum

Inger Munch, maleren Edvard Munchs yngre søster, var av yrke pianolærerinne. Hun var også en mer enn habil fotograf. I Susanne Bonges Eldre norske fotografer (1980), er hun meget sparsomt omtalt, det heter bare at

Den eneste opplysningen som foreligger er at “hun var blant de første som fotograferte Akerselva fra os til os”. Sannsynligvis var hun amatør.

Ved sin død i 1952 testamenterte hun ca 200 negativer til Oslo Bymuseum. Blant dem negativene til de fleste bildene i hennes bok Akerselven,utgitt i 1932 av N.W.Damm & Søn.

Som mange vil vite, har Edvard Munchs amatørfotografier blitt viet en oppmerksomhet deres kvaliteter langt fra skulle tilsi. Men etter undertegnedes ringe skjønn var Inger en langt dyktigere fotograf enn sin bror.

ANNONSE

Inger Munch portrettert av sin bror Edvard i 1884 (Nasjonalmuséet, Oslo)

1nger1884

Christiania Spigerværk lå i Nydalen fra 1853 til de siste rester ble flyttet i 2010. På området finner vi i dag kontorbygg og boliger.

ANNONSE