Kunstbilde

Foto: Anders Beer Wilse (1865-1949)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum

Johanneskirken i Christiania ble oppført i 1874–78, på samme sted – Christiania Torv i Kvadraturen – der også Hellig Trefoldigheds Kirke sto fra 1639 til den brant i 1686. Arkitekt var Georg Andreas Bull
(1829-1917), som blant annet også tegnet Vestbanestasjonen og Jacobs kirke sammesteds. Hans eldre bror var fiolinisten og komponisten Ole Bornemann Bull (1810-1880).

Byggegrunnen var ikke av de beste, og kirken var fundamentert på tømmerflåter, som etter hvert råtnet opp. Et usedvanlig kraftig jordskjelv den 23. oktober 1904 førte til alvorlige sprekkdannelser, og kirken ble stengt, og endelig revet i 1928.

Orglet ble overført til Grønland kirke, og altertavlen, malt av Eilif Peterssen (1852-1928) ble tatt vare på. Dessverre forsvant den sporløst en gang under okkupasjonen 1940-45, og det mistenkes at den ble ført til Tyskland. Den ble dokumentert i 1904, fotografi i Oslo Museum.

ANNONSE

Marie-Claire Alain (1926-2013) spiller Johann Sebastian Bachs koral Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV 639, fra Orgelbüchlein. (1708–1717).

ANNONSE