Kunstbilde

Hans Henrik Sartz Backer (1865-1948)
Fargelitografi, 25,1 x 32,6 cm, Oslo Museum

Signert Henrik Backer 1924 og påført Fra Strandbakken mot Strandgaten Piperviken

Henrik Backer oppholdt seg i Bodø i perioden 1873–79, og ble kjent med maleren Gunnar Berg (1863-1893) I 1880-84 gikk han ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, der hans lærere var Wilhelm Peters (maleri) og Mathias Skeibrok (tegning). Det kan også nevnes at han på 1890-tallet ble undervist av sin slektning Harriet Backer (1845-1932).

I tiden etter første verdenskrig ble han interessert i å dokumentere det Christiania som var i ferd med å forsvinne – spesielt Pibervigen, omtrent der Oslo Rådhus nå står. Mange vil kanskje også huske maleriene i den nå nedlagte Rosenborg kino (1937), med motiver fra Hegdehaugs-området. De er nå delt opp og deponert på Hegdehaugen skole i det samme kvartalet. Maleriene i restaurant Olympen, vanligvis omtalt som Lompa, (Grønlandsleiret 15 i Oslo), med motiver fra Grønland og Vaterland (1928) er også utført av Henrik Backer.

Kart fra 1917. Strandbakken var en tverrgate mellom Strandgaten og Bakkegaten, som er relativt enkelt å se på kartet. På Lokalhistoriewiki nevnes det at Gata ble bortregulert i forbindelse med saneringa av Pipervika i mellomkrigstida. Det finnes ikke synlige spor etter gata, som starta i dagens Hieronymus Heyerdahls gate nær det sørøstre hjørnet av Oslo rådhus, og endte midt inne i rådhuset.

ANNONSE

ANNONSE