Kunstbilde

Ruth Raabe (1898-1977)
Sølvgelatinkopi, Oslo Museum.

Ruth Raabe var en dyktig amatørfotograf, som på eget initiativ dokumenterte eldre bebyggelse i Oslo. Her har hun tatt et oversiktsbilde over Ladegangene, som lå i de østlige delene av kvartalet som var avgrenset av Fredensborgveien, Maridalsveien og Iduns gate.

I forbindelse med byggingen av Trefoldighetskirken, som ble innviet i 1858, ble byens låver flyttet dit, og bygningene ble etter hvert tatt i bruk som lager for Christiania Bryggeri, som ble opprettet i 1855. og nedlagt i 1918. Deretter overtok Nora bryggeri lokalene, og Ladegangene ble omsider revet i 1937.

Bygningene som rommet de to bryggeriene står fortsatt, og er tatt i bruk for andre formål. Man kan tydelig se dem i bildet, til høyre for fabrikkpipen. Bak dem husene i nedre del av Fossveien (revet på midten  av 1970-tallet), der Edvard Munch og hans famile bodde på flere adresser. Til venstre for det Grünerhagen og Marselis gate (som fortsatt står). I bakgrunnen kan man skjelne spiret på Pauli kirke.

ANNONSE

Bildet er tatt fra høyden bak Fredensborgveien, der vi nå finner høyblokkene i Westye Egebergs gate.

ANNONSE