Kunstbilde

François Clouet (1515–1572)
Olje på eiketre, 92,3 x 81,2 cm, National Gallery of Art, Washington D.C.

Som det heter på tysk – Identifikation der Dargestellten ist umstritten – De avbildedes identitet er omstridt.

Dersom man skal ta for seg andre av Clouets portretter der identifikasjonen er sikker, finner vi et portrett av Maria Stuart (1542-1587), som faktisk var gift med François II (1544-1560) og dermed Frankrikes dronning fra 1559 til 1560. Likhetene er der, men fremstillingen synes også så idealisert at det like gjerne kan være en allegori, noe de mange symbolske detaljene antyder.

Vi finner en omtrent samtidig kopi av bildet i Musée des Arts Décoratifs, Paris, og der antydes det at damen er Diane de Poitiers (1499-1566), som blant annet var kong Henri IIs (1519-1559, konge fra 1547) elskerinne.

ANNONSE

Ét svar til “Badende dame (c.1571)”