Kunstbilde

Ernst Josephson (1851-1906)
Olje på lerret, 110,5 x 144 cm, Nationalmuseum, Stockholm

Motivet er hentet fra Første Samuelsbok, 16, 14-23 (Dansk Bibel 1933)

Efter at Herrens Ånd var veget fra Saul, plagedes han af en ond Ånd fra Herren. Sauls Folk sagde da til ham: “Se, en ond Ånd fra Gud plager dig; sig kun et Ord, Herre, dine Trælle står rede til at søge efter en Mand, der kan lege på Strenge; når en ond Ånd fra Gud kommer over dig, skal han røre Strengene; så får du det godt!” Da sagde Saul til sine Folk: “Find mig en Mand, der er dygtig til Strengeleg, og bring ham til mig!” En af Tjenerne tog til Orde og sagde: “Jeg har set en Søn af Betlehemiten Isaj, han kan lege på Strenge og er en dygtig Kriger, en øvet Krigsmand; han ved at føje sine Ord og er en smuk Mand, og Herren er med ham!” Saul sendte da Bud til Isaj og lod sige: “Send mig din Søn David, som er ved Fårene!” Da tog Isaj ti Brød, en Lædersæk Vin og et Gedekid og sendte sin Søn David til Saul dermed. Således kom David til Saul og trådte i hans Tjeneste; Saul fik ham såre kær, og han blev hans Våbendrager. Og Saul sendte Bud til Isaj og lod sige: “Lad David blive i min Tjeneste, thi jeg har fattet Godhed for ham!” Når nu Ånden fra Gud kom over Saul, tog David sin Citer og rørte Strengene; så følte Saul Lindring og fik det godt, og den onde Ånd veg fra ham.

Vår tids legevitenskap vil sannsynligvis anta at kong Saul – i likhet med Ernst Josephson – var offer for en sinnslidelse av bipolar type, noe Samuelsbøkenes beskrivelse av forholdet mellom Saul og David mer enn antyder.

Antagelsen om at musikk kan ha en lindrende effekt på depresjoner finner vi mange eksempler på, som i W.G. Rotherys engelske tekst (1910) til en italiensk-språklig arie (Dove sono) fra Händels opera Rodelinda (1725). Kathleen Ferrier synger.

Art thou troubled? Music will calm thee,
Art thou weary? Rest shall be thine,
Music, source of all gladness,
Heals thy sadness at her shrine,
Music, music, ever divine,
Music music calleth with voice divine.

When the welcome spring is smiling,
All the earth will flow’rs beguiling,
After winter’s dreary reign,
Sweetest music doth attend her,
Heav’nly harmonies doth lend her,
Chanting praises in her train.

Også Rembrandt har gjengitt dette motivet. I hans maleri er Saul nærmest fremstilt som en tyrkisk potentat, men Josephson er etter alt å dømme inspirert av assyriske og babyloniske kongeportretter.

ANNONSE
ANNONSE