Kunstbilde

Adolf Ulrik Wertmüller (1751–1811)
Olje på lerret, 150 x 190 cm, Nationalmuseum, Stockholm

Under kong Gustav III (1746-1792, konge fra 1771) opplevde Sverige noe av en gull-alder, med en dikter som Carl Michael Bellmann (1740-1795), en billedhugger som Johan Tobias Sergel (1740-1814), og malere som Carl Gustaf Pilo (1711-1793), Alexander Roslin (1718-1793) og Adolf Ulrik Wertmüller. Den sistnevnte fikk sin første utdannelse i Stockholm, men reiste i 1772 til Paris, og oppholdt seg deretter for det meste utenfor Sverige. I 1794 emigrerte han til Amerika, men tok en tur tilbake til Sverige i årene 1796-1800. Han skal ha malt i alt fem portretter av selveste George Washington, hvorav ett befinner seg i Metropolitan Museum of Art i New York

I følge mytene var Danaë en gresk kongedatter som ble forført av Zevs, for anledningen i skikkelse av et regn av gull. Motivet er også kjent fra malere som Tizian, Rembrandt og Gustav Klimt. Wertmüller malte sitt bilde i Paris i 1787, to år før revolusjonen brøt løs.

Stilmessig nærmer bildet seg den neoklassisisme som etter revolusjonen skulle bli herskende i Frankrike, men det er fortsatt en del igjen av rokokko-sensualisme slik vi kjenner den fra Boucher og Fragonard.

ANNONSE

Nationalmuseum har en egen side om bildet.

ANNONSE