Cover

Ukjent amerikansk daguerreotypist, ca. 1860

Sikre avbildninger av den amerikanske dikter Emily Dickinson (1830-1886) finnes det ikke mange av. Man har et portrett av henne og hennes to søsken fra ca. 1840, og et daguerreotypi fra 1848.

Portrett 1848

Imidlertid har dette daguerreotypiet dukket opp. En samler kom over det i 1995, foretok sine egne undersøkelser, og presenterte det i 2007 for Amherst College Archives and Special Collections, som forsket videre. Men som man kan se av den vedlagte link til Amherst College, er identifikasjonen med EmiliyDickinson ikke endelig fastslått.

Det er sannsynlig at kvinnen til høyre i bildet (men bemerk at et daguerreotypi nesten alltid er speilvendt) er Emily Dickinsons venninne Kate Scott Turner (1831-1917), som man kjenner minst to sikre fotografiske portretter av. Det er antydet at hun her er sørgekledd, hun ble enke i 1857.

ANNONSE

Amherst College

Ellers er dette et utmerket eksempel på både amerikansk daguerreotypi, og måten det ble presentert på. Overflaten er meget ømfintlig, derfor ble de dekket med glass og ofte – som her -montert i et etui.

Daguerreotypi var en relativt kostbar prosess, og ble etter hvert supplert med det rimeligere ambrotypi – et undereksponert glassplatenegativ montert på et svart underlag, og ellers presentert som et daguerreotypi. Det er imidlertid ganske enkelt å se forskjell – et daguerreotypi må belyses fra en spesiell retning for å oppfattes som et positivt bilde, mens et ambrotypi ikke trenger det.

Man kan også støte på fotografier på metallplater – ferrotypi eller tin-type, som ikke trenger å monteres bak glass. Metoden ble oppfunnet i 1852 og patentert i 1856.

ANNONSE