Cover

Paulus Potter (1625-1654)

Olje på lerret, 235.5 x 339cm, Mauritshuis, Den Haag.

I løpet av sitt alt for korte liv rakk Paulus Potter å fullføre rundt hundre malerier. Han sies å ha vært en arbeidsnarkoman. Hans spesialitet var dyr i landskap.

Den nederlandske gullalder innen maleri på 1600-tallet og framover har blitt forsøkt forklart med at det ikke lenger bare var konger, adel og geistlighet som bestilte kunst. Et velstående borgerskap, og slik dagens bilde antyder, også en velstående bondestand ønsket kunst med referanser til sin egen sosiale sammenheng – portretter, interiører, arkitektur – og dessuten flotte husdyr (ut over ridehester).

Hvem vet om ikke etterkommere etter denne stuten fortsatt finnes både i Nederland og annetsteds? Hollandske melkekyr hadde et meget godt rykte, og var gjenstand for en omfattende eksport.

ANNONSE