Kunstbilde

dyvekes_hus
Ragnvald Væring (1884-1960)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum.

Dyveke Sigbritsdatter Villoms var, kort fortalt, kong Christian IIs elskerinne fra 1507. De traff hverandre i Bergen, og i følge overleveringene skal kongen ha latt et hus bygge for henne under Ekeberg i Oslo (som byen fortsatt het på denne tiden). Etter folketradisjonen skal huset ha ligget hvor vi nå finner Konows gate 7 B. Det er mulig at huset (som nå er revet), passet med tiden, i alle fall de eldste delene, men en annen beretning, som muligens er mer pålitelig, sier at det dreide seg om et steinhus like ved Akershus festning, og at det lå i ruiner allerede i 1548.

Da kongen flyttet tilbake til København i 1513 fulgte Dyveke og hennes mor Sigbrit med.

Dyveke døde under ukjente omstendigheter i 1517, og kongen holdt Torben Oxe, lensmand på Københavns Slot ansvarlig, og fikk ham halshugget på tross av sterk motstand fra adelen og Riksrådet.

I fjellsiden i bakgrunnen ser vi sporene etter alunskiferbruddet, som var i drift fra 1737 til 1815.

Det er ikke bevart noen portretter av Dyveke, men slik har Vilhelm Rosenstand (1838-1915) forestilt seg henne og kongen i et oljemaleri fra 1885 (Statens museum for Kunst, København).

Vilhelm Rosenstand (1838-1915), Christian II og Dyveke, 1885

Vilhelm Rosenstand (1838-1915), Christian II og Dyveke, 1885

ANNONSE