Kommentar

Klima-antiklimaks 1: 

Kampen mod global, menneskeskabt opvarmning er historiens største og dyreste fiasko. Efter 25 år med intense aktioner mod menneskehedens CO2-udslip, er udslippene i samme periode blot steget. Brugen af fossil energi stiger globalt, og tallene bag den påståede «grønne omstilling» er blodrøde. Som om ikke dét var nok, er den globale opvarmning stoppet, og gabet mellem IPCCs spådomme og hvad klimaet faktisk gør, er blevet større og større – hvilket igen beviser, at klimamodellerne er forkerte. Men fakta bremser ikke klimaindustrien. Den giver den gas, med klimaretsssag i Oslo og klimamøde i Bonn. Hvad skal man stille op? Jo, man skriver en artikelserie, som appellerer til folks sunde fornuft. Den må jo stadig være der et sted derude?  

Publikum har lært, at videnskaben støtter klimaindustrien. Det er ikke sandt. De har lært at vind- og solkraft betaler sig. Det er heller ikke sandt.

De har lært, at den menneskeskabte globale opvarmning er i færd med at «ødelægge jordens klima», men det udsagn giver ingen mening.

De har lært, at vi lever i den varmeste periode, som nogensinde er målt. Det er kun sandt, hvis man ser bort fra tiden før måleinstrumenterne kom til. De har lært, at fossil energi er ved at blive udkonkurrreret af vind- og solkraft. Tallene siger det modsatte.

De har lært, at begrænsninger i CO2-udslippet kan standse den globale opvarmning og «redde klimaet», men det findes der ingen empiri bag.

De har lært, at «97 % af verdens klimaforskere er enige om den menneskeskabte globale opvarmning». Det er kun sandt, når man udelader solforskere, forskere i kosmisk stråling, samt de mange klimaforskere, som faktisk er helt uenige, og har forskningsresultater, som beviser det.

ANNONSE

Sådan kører klimaindustrien hele tiden. De bluffer, og har bluffet så længe, at de selv tror på det. Klimadoktrinen  være sand.

Væk med alt som betaler sig!

Omkring dette misbrug af videnskaben, manglen på logik og faktiske resultater, samt økonomisk uansvarlighed, er der bygget en gigantisk global industri, som har taget hele verden som økonomisk og moralsk gidsel. Klimacirkusset berører snart sagt alle sider af samfundet, og holder tusindvis af mennesker beskæftiget alene i Norge og Danmark, og flere millioner mennesker på globalt plan – helt uden et solidt fundament, og uden at producere reelle værdier eller reelle resultater. Det er antageligt historiens største pengestøvsuger, vi er vidne til, uden at det gør det mindste indtryk, hverken på klimaet eller vore CO2-udslip.

Samtidig gennemsyres denne industri af moralisme, hetz mod kritikere, pengebegær, oppustede tal, konkurser, økonomisk fiasko, fundamentalisme, forskningssnyd, misbrug af videnskaben, alternative dagsordener, dommedagsprofetier, tippe-punkter som stadigt flyttes, og tiltag, som mangler logik og økonomisk bærekraft. Hypen «Den grønne omstilling» er typisk i den henseende: Der er skabt en forestilling om, at vind- og solkraft er i færd med at overtage. I virkeligheden står vind- og solkraft kun  for 0,7 % af verdens energibehov. Det har kostet verden omkring 90 milliarder dollars i subsidier at når dertil, og det skaber flere problemer end det løser. Den grønne omstilling er en avis-and.

En gigantisk industri uden resultater eller logik

Det eneste som holder klimaindustrien i gang, er en solid pengestrøm fra overskuddet skabt af fossile energikilder. Klimaindustriens mål er at nedlægge den pengekilde. Fossil energi giver stabil strømforsyning, i modsætning til den vakkelvorne «grønne energi». Angela Merkels mål er utroligt nok at kvitte den stabiliserende faktor. Intet har rod i realitetere,men alligevel bliver flere og flere klimafrelste. Det er så hipt og moderne, at ingen tør sige, hvor nøgen kejseren er. Så gør jeg det:

De seneste 25 år er det globale CO2-udslip øget, som om der aldrig har været en «klimakamp». Brugen af kul stiger, fordi stadigt flere kulkraftværker planlægges at blive sat i drift verden over. Forbruget af gas stiger. Antallet af biler stiger dramatisk i de østeuropæiske lande. «Grøn energi» destabiliserer strømforsyningen i Tyskland, som må spæde til med kul og gas for at løse problemerne. Og gabet mellem IPCCs «bombesikre» klima-spådomme og hvad der rent faktisk sker med klodens klima, bliver bare større og større. Hele klimaindustrien blinker rødt på alle parametre for at være et enormt, kollektivt og kostbart selvbedrag. Alligevel fortsætter cirkusset med at ekspandere, og intet ser ud til at kunne stoppe det.

Hvordan er noget sådant muligt, når resultaterne er så dårlige? Hvordan skal man bringe folk til fornuft? Hvordan skal man vække den sunde, naturligt kritiske sans hos flertallet, for slet ikke at tale om politikerne? Nu er mange mennesker jo både skeptiske eller totalt ligeglade med klimahysteriet – men alligevel må de betale stadigt mere for det.

Når hysteriet spreder sig, kan kun fornuften stoppe det 

Det eneste som er helt sikkert efter alle disse år er, at videnskab og forskning ikke bider på klimafundamentalismen. Årsagen er først og fremmest en voldsom skævhed i informationsstrømmen: Klimabudskabet bliver kørt så knaldhårdt og ensidigt i alle medier, at selv fornuftige mennesker og statsministre bøjer sig for propagandaen. Der er ingen at klandre for, at de bliver bondefanget: At afsløre klimaindustrien kræver aktiv interesse, opsøgning, gravearbejde og indsats. For at gøre det, må man faktisk have mistanke om, at man bliver snydt, og det er det ikke meget, der tyder på. Når «alle» siger «vi har grøn omstilling, som redder klimaet», så må det jo være rigtigt, ikke sandt? Nej. Det er netop dét, som er problemet. Det er forkert!

Klimaindustrien har endeløse ressourcer. Næsten ingen får penge for at forske mod  klimadoktrinen. Alle får midler for at bekræfte den. Klimaindustrien producerer endeløse rapporter, afhandlinger og publikationer, som alle siger det samme:

«Vi koger kloden, og må øjeblikkelig begrænse CO2 for at redde os selv». Pressionsgrupper og særinteresser udnytter denne forskning til at presse sin dagsorden igennem.

«Vi koger kloden, derfor må alle gøre som vi siger». Medierne producerer endeløse reportager og indslag, som siger det samme, baseret på denne ensidige forskning:

«Vi koger kloden, derfor må alle læsere mene det, vi mener». Politikere bliver påvirket af denne ensidige informationsstrøm, og siger det samme:

«Vi koger kloden, derfor må vi bruge uendelige midler, og dem opkræver vi hos dig». Og der sidder du uden et eneste kritisk spørgsmål? Hallo? Er vi lemminger eller mennesker?

Der findes ikke noget «stabilt klima» i naturen

Løftet om, at vi mennesker kan tage kontrol over klimaet og undgå store og hurtige klimaændringer, er vrøvl. Og her er grafikken som beviser det – en grafik, som ingen klimaforsker i verden bestrider. Derfor kan den også bruges til at skabe fornuft og ædruelighed. Man behøver blot kaste et blik på denne kurve for pludselig at blive skeptisk over for klimaindustrien, fordi den sætter alle de bombastiske klimapåstande i et meget større perspektiv.

Havde fornuftige og ædruelige politikere studeret denne graf for 25 år siden, ville de aldrig have ladet sig rive med af klimahysteriet. Skepsissen ville have stoppet det, for klimaindustrien fokuserer på et lillebitte fragment af denne helhed. Den omfatter kun de seneste 150 år af X-aksen over en million år, og 0,8 grader, som modsvarer nogle få millimeter på Y-aksen. Det bliver til en lillebitte boks på nogle millimeter. Så nærsynet er man nødt til at være, for at kunne snyde folk til at tro, at den globale opvarmning er «unormal» og at vi kan kontrollere jordens klima.

At diskutere jordens klima uden at se denne kurve i sin  helhed, er meningsløst. Det er som at bruge mikroskop for at forklare kosmos. Denne graf giver lægfolk en klar og enkel indsigt i, hvordan globalt klima opfører sig, og giver det bedste og mest uforstyrrede billedet om, hvad vi med størst sandsynlighed  kan forvente af klimaet i fremtiden: En istid. (Og hvis udslip af CO2 kan forsinke og udsætte den katastrofe, skal vi prise os lykkelige.) Det er ikke nødvendigt at forklare denne graf i detaljer, da Document har voksne, kvikke læsere, som alle ser det samme billede:

• Det er ikke global opvarmning, som truer i fremtiden, men global nedkøling og istid.

• 0,8 graders temperaturstigning på 150 år er helt normalt.

• Ja, temperaturen er høj, men langt fra den højeste.

• Jordens middeltemperatur er ikke 0 grader. Den er foruroligende meget lavere.

• Vi styrer ikke jordens klima. Her er det andre kræfter, vi ikke råder over, som er aktive – og de er fortsat aktive – uanset hvad vi begrænser eller ikke begrænser.

Men tænk, hvis vores CO2-udslip forandrer den naturlige rytme? 

De seneste 18 år er den globale opvarmningen stoppet op. Hvad der sker i fremtiden, findes der ikke en klimaforsker i verden, som kan sige noget sikkert om. Det kan blive varmere, eller det kan blive koldere. Ingen ved det. Klimaforskere er lige så præcise som børsanalytikere eller meteorologer: Jo længere de ser frem, jo større bliver fejlprocenten. Det er muligt, at vores CO2-udslip har skabt den svage temperaturstigning de seneste 150 år og måske vil temperaturen stige endnu mere fremover – men hvad tilsiger, at det bliver katastrofal? Hvor er beviserne for dét? Det var varmere i vikingtiden, og det overlevede vi i fin stil.

Hvor er bevisene for, at opvarmningen stopper hvis vi beskærer 100 % CO2 i morgen? Lige så fraværende. Alle de faktorer som skabte variationer før vores CO2-udslip, er fortsat i funktion, og de vil ændre klimaet helt uden for vores kontrol. Det kan blive varmere i år 2100 … eller koldere. Det eneste vi ved helt sikkert er, at den lillebitte stigning af CO2 i atmosfæren fra 0,02 % til 0,04 % har gjort naturen grønnere og afgrøderne rigere. Det holder hungersnøden væk fra mange mennesker.

Skræmt til anti-skepsis og afgifts-aflad

Drivhuseffekten er afgørende for livet på Jorden. Klimaet skaber vejr. Vejret skaber erosion, oversvømmelse og storme. Det ødelægger for os mennesker, og vil altid gøre det. Det siger fornuften – og videnskapen.

Vi mennesker hader imidlertid usikkerhed. Meget menneskelig aktivitet handler netop om at undgå usikkerhed. Usikkerheden som ligger i vejr og klima har plaget os i titusindvis af år, og klimahysteriet er en snylter på denne frygt. Den udnytter vores naturlige aversion mod usikkerhed, og lover os sikkerhed helt frem til år 2100 – hvis vi bare gør som FN, klimaindustrien og de grønne moralister siger. Hvis du bakker op, gør fossil-bod og ikke stiller kritiske spørgsmål, skal du få global klimasikkerhed retur. Det er den moderne versionen af fortidens kvaksalvere, som solgte «snake oil» som skulle kurere alt. Være tryg. Men det de moderne klima-kvaksalvere sælger, er endnu farligere:

De ønsker, at planeten skal forkaste billig og tryg fossil energi til fordel for højst usikker, ustabil og ultra-kostbar «fornybar» energi. I bytte får vi tryghed gennem et «stabilt klima» og en «grøn» fremtid baseret på fantasiteknologi og fantasipenge. Den slags fagre løfter har intet med sikkerhed at gøre. Det er overoptimisme og utopier, som undergraver sikkerheden.

Bevares: Det er ingen tvivl om, at vi løber tør for olie og gas og efterånden også for kul, så det er rigtigt at forske i nye energiformer og implementere dem der, hvor de fungerer optimalt. Sådan set havde det været meget smartere at brænde 8 milliarder kroner af på en thoriumkraftværk-månelanding end at lagre harmløs CO2. Men at vedtage fremtiden, og presse en energirevolution igennem ud fra den rene fantasiteknologi, moralisme og total fornægtelse af alle de problemer denne lissom-revolution skaber, det er galskab. Selvbedrag er altid farligt. Naiv tankeløshed har altid en høj pris. Luftkasteller vil altid skuffe – som om det ikke har skuffet nok allerede. Vi kan ikke vedtage fremtidens teknologi, lige så lidt som vi kan vedtage klimaet på jorden i år 2100. Det er helt hen i vejret!

Snart kommer næste kronik i serien «Klima-antiklimaks» 

Næste gang skal jeg se nærmere på de mange faktorer, som undergraver klimaindustrien. I mellemtiden foreslår jeg, at du vækker din naturlige skepsis og ikke tror på alt, hvad du hører. Særlig ikke fra en industri gennemsyret af indignerede moralister, som hader kritikere og som kræver penge og lydighed af dig for at frelse dig fra en nært forestående dommedag. Jeg mener: Har du ikke hørt den slags før fra prædikestole?

 

http://climatechangereconsidered.org

https://wattsupwiththat.com

http://www.klimarealistene.com

ANNONSE

3 svar til “Lad fornuften fortrænge klimafrygten”

 1. olesiggaardandersen siger:

  Det er rart, at der er nogen, der tør sige, at kejseren ikke har nogen klæder på. I virkeligheden er der mange, men de bliver ikke refereret af MSM, og politikerne læser ikke om deres skepsis. Jeg tror, det er den største svindelaffære i videnskabens historie.

  • Henrik Larsen siger:

   Fuldstændigt rigtigt, og havde man bare været så konsekvent at være “videnskabelig”, d.v.s. kræve falsificering af påstande og “beviser”, ja så havde der ikke været nogen svindel, men ja, så er vi jo tilbage ved start igen. :-))

 2. KnudMadsen siger:

  God artikel der bekræfter alle mine egne kætteriske tanker. Den eneste grund til, at jeg er meget “grøn” på visse områder, solceller og varmepumpe, er da ene og alene fordi det er støttet at tilskud, en ordning som er fuldstændig uholdbar. Vi kan sgu da ikke leve med, at alle skal støtte alle minus det bureaukraterne napper til sig selv. Til gengæld er min ældre V8 4×4 helt ustøttet! 🙂