Kommentar

www.asgeraamund.dk

For mere end 20 år siden udstedte FN’s Klimapanel (IPCC) en fatwa mod forskere, medier og politikere, der var skeptiske over for klimapanelets klimascenarier. IPCC udmalede klodens snarlige undergang, hvis ikke vi omgående reducerede udslippet af CO2, der af FN var udpeget som skurken og årsagen til stigende globale temperaturer. Den vestlige verden lagde sig fladt ned og accepterede begejstret katastrofe-evangeliet, der prædikede polarisens afsmeltning og flodbølger over Stillehavsøer og flade lande som Holland og Danmark. IPCC’s dommedagsprofetier blev forstærket af medier og politikere, der nu havde fundet en fælles sag at kæmpe for. Velanskrevne forskere, der krævede videnskabelige data i klimadebatten blev forvist fra både trykte og elektroniske medier. IPCC nægtede at deltage i åbne debatter med klimaforskere, der betvivlede CO2-udledningen som årsag til det varmere klima. Klimahysteriets ukronede dronning, den svenske Greta Thunberg blev ikon for børn i alle lande, der nu i rædsel så deres ungdom og hele liv forsvinde i det kommende menneskeskabte varmehelvede.

Der begynder dog nu at vise sig sprækker i IPCC’s skinnende rustning. Der bliver ganske vist udledt mere CO2 end før, men varmestigningen, der begyndte, da den ’lille istid’ sluttede i midten af 1800-tallet, er nu fladet ud. Den globale temperatur er ikke steget siden 1998. I USA er gennemsnitstemperaturen ikke øget de sidste 90 år. Professor Ian Plimer: ”Det 20. århundrede gav en global temperaturstigning på 0,7 procent. I samme periode var der en markant stigning i det globale pirateri. Er det så sørøverne, der er skyld i den globale opvarmning?” De klimahysteriske medier begynder så småt at forberede et elastisk tilbagetog fra deres undergangsjournalistik. Politikerne taler varmt og længe om den grønne omstilling, men trækker i langdrag, når det gælder den praktiske udfasning af fossile brændstoffer og pruttende kvæg. Selv på Christiansborg er nyheden om den manglende temperaturstigning og den udeblevne oversvømmelse af København og omegn trængt gennem de tykke mure.

To prominente forskere, fysikeren, professor William Happer og klimaforskeren professor Richard Lindzen har netop publiceret en redegørelse, der konkluderer, at der ikke er nogen klimakrise, og at der ikke er nogen klima-relaterede risici forbundet med fossile brændstoffer eller CO2. Tilmed ville en nedbringelse af de fossile brændstoffer og CO2-udledningerne reducere klodens grønne arealer og formindske mængden af fødevarer til de fattige og folk i hele verden. Samtidig giver de to professorer IPCC et par på frakken for FN-panelets politisering af videnskab og forskning: ” Sammendragene for IPCC’s beslutningstagere skal forhandles linje for linje med alle de medvirkende landes repræsentanter, og først når der er enighed, kan dokumentet udsendes. Forinden er der skrevet en hovedrapport, der nu bliver rettet til, så den stemmer overens med sammendraget. Derved er IPCC’s rapporter ikke videnskabelige, men politiske dokumenter.”

ANNONSE

Helt tilbage i 2007 modtog USA’s Senat en videnskabelig redegørelse fra mere end 400 prominente forskere fra hele Verden, der alle afviste påstanden om, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Medier og politisk korrekte politikere fik hurtigt rapporten fejet ind under gulvtæppet og belyst med mørkelygten og bekræftede dermed udsagnet fra atmosfæreforskeren, professor Nathan Paldor om, at forskere der afviser klimamyten ikke kan få deres synspunkter publiceret i medier og videnskabelige tidsskrifter. Her er et par udpluk fra den dødsdømte rapport, der udgør klimadebattens sataniske vers: professor Paldor: De nuværende ændringer i temperaturen er normale udsving i Jordens klimahistorie. Dr. Ian Plimer: Solens position og den kosmiske stråling bestemmer jordens klima. Professor Howard Hayder: temperaturen bestemmer CO2 udledningen. Ikke omvendt. Chefmeteorolog James Spann, ABC-TV: Jeg kender ikke en eneste meteorolog, som tror på hysteriet om menneskeskabt opvarmning. (Så skulle Spann nok tage en tur til Danmark, hvor hans kolleger alle har rettet deres bedetæpper mod IPCC). Dr. H. Abdossamatov, Polkova Observatoriet i Rusland: Global opvarmning smelter ispolerne på Mars helt uden bistand fra CO2 eller marsmænd. Solstrålingen er årsag til opvarmningen. En forskergruppe fra New Zealand: Siden 1998 er den globale temperatur ikke steget. Klimaet styres af solaktiviteten. Tusinder af milliarder USD spildt på den grønne omstilling skulle hellere anvendes på fremskaffelse af rent vand, bekæmpelse af luft- og havforurening og behandling af farlige sygdomme.

20 forskere har netop i Journal of Climatology påvist, at denne sommers og tidligere perioders tørkekatastrofer ikke skyldes menneskeskabt global opvarmning. Rapporten er blevet fyldigt omtalt i Weekendavisen, der åbenbart har vejret forandringens vinde i klimadebatten. Gennem larmen fra IPCC’s udrykningshorn og luftværnssirener trænger enkelte stemmer nu igennem med sandheden og kendsgerningerne. Lad os håbe, at dette er begyndelsen på enden til dette vanvittige, mediebårne klimamareridt, der i højeste grad er menneskeskabt.

29.august 2022.

ANNONSE

Læs også

Klimadebatten der blev væk -
Flop 26 -
Den grønne galskab raser -
En tynd cop the -

Mest læst

Læs også