Kunstbilde

Kolorert litografi etter maleri av Knud Bergslien, (1827-1908), gjengitt i Norske Folkelivsbilleder, som kom i tre forskjellige utgaver i 1854, 1858 og 1861.

Billedredaktør var maleren Adolph Tidemand (1814-1876), utgiver var Christian Tønsberg (1813-1897), og litografiene ble utført hos Winckelmann & Sønner i Berlin

Knud Bergsliens bror var billedhuggeren Brynjulf Bergslien (1830-1898), mester for blant annet statuene av kong Karl Johan, dikteren Henrik Wergeland og eventyrsamleren Peder Christian Asbjørnsen i Oslo.

ANNONSE