Kunstbilde

Hjalmar Kjerulf (1815-1847)
Litografi i Norge fremstillet i Tegninger (1848), med tekster av Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885), utgitt av Christian Tønsberg (1813-1897).

Hjalmar Kjerulf var bror av komponisten Halfdan (1815-1878). Han var utdannet som offiser, men bestemte seg for å vie sitt liv til malerkunsten. Han kom inn ved akademiet i Düsseldorf høsten 1845, men ble, som så mange andre i hans familie rammet av tuberkulose, og døde før han rakk å fullføre utdannelsen.

Til Hjalmar Kjerulf
Den 15de November 1844

Du var mig nær, mens mangt et hjemligt Billed
Stod for min Sjel og aanded i min Sang;
Du ved, at Sangen fremfor Alt har villet
Hos Dig bevares i sin Efterklang.

Nu, da jeg savner Dig i mørke Dage,
Du faar min Hilsen dog fra Hjemmets Kyst;
Thi nu vil Sangen som en Trækfugl drage
Med sine kjendte Toner til dit Bryst.

Johan Sebastian Welhaven (1807–73) Nyere Digte (1844)

Diktet ble skrevet da Hjalmar Kjerulf reiste til Tyskland for å begynne sin utdannelse som maler.

Det skal nevnes at Halfdan og Hjalmars søster Ida (1817-1840), som også tidlig ble revet bort av tuberkulose, var Welhavens store kjærlighet.

Heddal stavkirke, som etter alt å dømme ble reist en gang på 12-1300-tallet, er vår største bevarte stavkirke.

ANNONSE