Mellemspil

Hanedansen spilles i tredje akt av Carl Nielsens opera Maskarade.

Ulf Schirmer dirigerer Danmark Radios Symfoniorkester.

ANNONSE

Læs også

Læs også