Mellemspil

Hanedansen spilles i tredje akt av Carl Nielsens opera Maskarade.

Ulf Schirmer dirigerer Danmark Radios Symfoniorkester.

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)

Læs også

Læs også