Kunstbilde

Rogier van der Weyden (c.1400-1464)
Triptykon, midtfeltet 96 x 69 cm, sidefløyer 96 x 27 cm, olje på eiketre, Kunsthistorisches Museum, Wien

Motivet her er Korsfestelsen, og hovedinspirasjonen er med all sannsynlighet Johannesevangeliets beretning. Det er bare der det nevnes at Jesu mor og den disippel han elsket – tradisjonelt identifisert som apostelen (og evangelisten) Johannes – sto rett ved korset, og det er bare der lansestikket i Jesu side nevnes. Det er de to vi ser til venstre i midtfeltet.

I venstre sidefløy ser vi en kvinne med en krukke, Maria Magdalenas tradisjonelle attributt. Johannesevangeliet nevner at også hun sto like ved korset. Kvinnen i høyre felt kan ikke være noen annen enn den hellige Veronica med den svededuk som hun, i følge legendene, tørket Jesu ansikt med på hans vei til Golgata, og som på mirakuløst vis etterpå bar Jesu portrett.

Personene som kneler i bønn til høyre i midtfeltet er nok donorene, som bestilte og bekostet bildet.

Omtrent samtidig musikk fra samme område, Gilles Binchois (c.1400-1460) motett Asperges me.

ANNONSE

Læs også

Nedtagelsen (ca. 1435) -
Nedtagelsen (1876) -
Middelburg-alteret (c. 1450) -
Jesu dåp (1622-23) -
Maria Magdalena (c.1530) -