Kunstbilde

Jens Juel (1745–1802)
Olje på lerret, 71 x 56,5 cm, Nationalmuseum, Stockholm

Jens Juel kan trygt betegnes som en av de betydeligste danske malere på slutten av 1700-tallet. Han virket først og fremst som portrettmaler i tidens stil, men det er også bevart en god del landskapsbilder hvor man tydelig kan se en mer og mer romantisk holdning til motivene. Man kan mistenke at han må ha vært noe av en humør-maler, det finnes noen portretter hvor man aner at hans engasjement ikke har vært av det aller største. En ganske omfattende samling av hans verker kan sees her.

Det er sagt at et portrett er et kunstverk hvor én personlighet gir sitt inntrykk av en annen personlighet, og portrettet av kunstnerkollegaen Johann Tobias Sergel (1740-1814) kan man trygt kalle et mestermøte. Sergel var først og fremst en billedhugger i den store klassisistiske stil (med et betydelig innslag av dramatisk barokk), men han var også en dyktig tegner, ikke minst av karikaturer, som vi tidligere har vist eksempler på, både her og her

Både disse, og enkelte av hans mer (skal vi si) vovede motiver kan knapt ha vært ment for publikasjon.

Sergels best kjente verk er uten tvil bronsestatuen av Gustav III (1746-1792, konge fra 1771) på Skeppsbron ved slottet og Gamla stan i Stockholm, reist i 1790. På sokkelen leser vi:

ANNONSE

ÅT KONUNG GUSTAF III LAGSTIFTARE SEGERVINNARE FREDENS ÅTERSTÄLLARE AF STOCKHOLMS BORGERSKAP MDCCXC

I bakgrunnen nederst til høyre i bildet kan vi skimte Nationalmuseums bygning.

Foto: Ankara. Wikimedia Commons.

ANNONSE

Læs også

Danaë och guldregnet (1787) -
U-mage par (1495-96) -
Hund og ravn (c.1918) -
Saint Jérôme (1643) -
-