Kunstbilde


Jens Juel (1745-1802)
Olje på lerret, 27 x 43 cm, privateie.

Solgt for 80 000 danske kroner på auksjon hos Bruun Rasmussen, København, i mars 2010 (Utropsprisen var 50 000).

Jens Juel er nok først og fremst erindret som en betydelig portrettmaler på overgangen mellom rokokko og romantikk. Ett av hans fineste arbeider på dette feltet er helfigursportrettet av prinsesse Louise Augusta (1771-1843) fra 1787, datter av den ulykkelige dronning Caroline Mathilde, og (etter all sannsynlighet) hennes elsker Struensee.

Jens Juel døde bare 57 år gammel, og rakk dermed ikke å oppleve det som senere ble hetende Den danske Guldalder innen malerkunsten, med C. W Eckersberg (1783-1853) og hans elever. Det skal ellers nevnes at Jens Juel to ganger ble Eckersbergs svigerfar, i 1817 og 1827 (da Eckersbergs annen kone døde i 1826, giftet han seg året etter med hennes søster).

Fra Jens Juels hånd finner vi også en del landskapsmalerier, men ofte av (skal vi si) ujevn kvalitet. Det later til at han kan ha vært en humør-maler, som støttet seg til rutinen i motiver som ikke engasjerte ham personlig.

ANNONSE
ANNONSE