Cover

Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699–1779)

Olje på lerret, 112 x 141cm, Eremitagen, St.Petersburg.

Fransk titel: Nature morte avec des attributs des Arts

Det har blitt påpekt at antall malere på 1700-tallet var stort, men at det i denne perioden var langt færre av de virkelig store malere en på 1600- og 1800-tallet.

Markante unntak for perioden sies å være Guardi, Goya, Watteau og Chardin – og i England Constable og Turner, om man strekker århundret en anelse.

Chardin skiller seg markant ut fra sine samtidige franske rokokko-malere som Boucher og Fragonard. Hans publikum var ikke kongehus og adel, men først og fremst den samme borgerlighet han selv tilhørte.

Nationalmuseum i Stockholm har en ganske stor samling fransk 1700-tallsmaleri, hvor både Watteau og Chardin er representert.

ANNONSE