Mellemspil

Giovanni Gabrieli (155?-1612)

In ecclesis – Intonazione nel nono tono per organo e motetto (først utgitt i 1615), fremført av The Gregg Smith Singers og Texas Boys Choir.

På 1500-tallet var Venezia ett av de store europeiske kultursentre, med malere som Tizian, Veronese og Tintoretto, og komponister som Giovanni Gabrieli. Dette verket er skrevet for tre grupper med til sammen 15 stemmer, medregnet orglet. I San Marco-katedralen er det mange gallerier, og utallige muligheter til å stille opp gruppene, som kunne bestå av både sangere og instrumentalister opp mot hverandre. Dette er ikke enkelt å gjenskape i moderne innspillinger.

ANNONSE