Kunstbilde

Tintoretto (1519-1556)
olje på lerret, 146 x 193,6 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien

Dersom man regner med apokryfene, finnes det to gammeltestamentlige beretninger om damer som ble belurt i det de tok seg et bad,I annen Samuelsbok Bathsheba, som senere ble kong Salomos mor, og Suzannah, som nevnes i ett av de gresk-språklige tillegg til profeten Daniels bok, inkludert i Septuaginta, og i Vulgata tatt med som kapitel 13 i Daniels bok. Suzannah belures av to eldste mens hun bader, de forsøker å true henne til intimiteter, og da hun nekter, anklager de henne for utroskap. Men den unge profet Daniel dukker opp, forhører de to eldste hver for seg, og det viser seg at det ikke er samsvar i deres beretninger. Saken ender med at det er de to eldste som straffes, mens Suzannah går fri. Visse språklige særegenheter (ordspill) i denne beretningen kan antyde at den opprinnelig er skrevet på gresk, og ikke er oversatt fra hebraisk eller arameisk.

En engelsk oversettelse av Daniel 13 (i noen utgaver står kapitlet som det første) kan leses her.

Carl Michael Bellman, som ikke vek tilbake for å gjøre bruk av bibelske motiver, tar for seg Suzannah i Fredmans sång nr. 41. Men han forenkler historien en del, for å si det forsiktig.

ANNONSE