Kunstbilde


Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)

Etsning, 55,2 x 77,6 cm

Bildet er hentet fra Differentes vues de quelques restes de trois grands édifices qui subsistent encore dans le milieu de l’ancienne ville de Pesto autrement Possidonia, et qui est située dans la Lucanie, utgitt i 1778, kunstnerens dødsår.

(Forskjellige utsikter over noen rester av tre store bygninger som fortsatt står midt i den gamle byen Pesto, også kjent som Posseidonia, og som ligger i Lucania).

Den franske tekst nederst er gjengitt i sin helhet her.

Svært mye av Piranesis verk er dokumentasjoner av antikke ruiner slik de så ut på hans egen tid, og dessuten rekonstruksjoner av hvordan de tidligere kan ha sett ut.

Greske kolonier i Sør-Italia, Magna Graecia (Stor-Hellas) antas å ha begynt i det åttende århundre fvt, men koloniene ble senere oppslukt av det romerske riket. Ikke desto mindre skulle den greske kultur påvirke erobrerne sterkt. Paestum ligger på Italias vestkyst, ikke så langt sør for Napoli (navnet er av gresk opprinnelse – Neapolis – den nye byen) To av templene i Paestum – som på Piranesis tid ble antatt å være viet havguden Poseidon/Neptun, har vist seg å være Hera-templer. De er reist i den doriske orden, i tiden mellom 600 og 450 fvt, altså i det som kalles arkaisk tid. Bygningsmaterialet er for det meste den lokale kalkstein, på gresk omtalt som poros.

Det samme tempel, fotografert i 2010 (Wikimedia Commons) I bakgrunnen det noe eldre Hera I.

ANNONSE