Cover

Tommaso di Ser Giovanni di Simone, kalt Masaccio (1401-1428)

Freske, 247 cm × 597 cm i Brancacci-kapellet, Santa Maria del Carmine, Firenze.

Denne historien finner vi bare secundum Matthaeum, 17, 24-27. I midten står Jesus, omgitt av de tolv og skatteoppkreveren, til venstre fisker Petrus, og til høyre betaler han tempelskatten.

I sitt alt for korte liv klarte Masaccio å skrive seg godt og grundig inn i kunsthistorien. Freskene i Brancacci-kapellet regnes som hans hovedverk, men er trolig utført i samarbeid med hans noe eldre kollega Masolini (c.1383–c.1447).

Bildet viser tydelig at den byzantinske stil – i Italia kalt maniera greca – og for den saks skyld også sengotikken, er i ferd med å bli avløst av en realisme man må tilbake til antikken for å finne maken til. Her er det virkelig tale om renessanse – gjenfødelse.

Dansk Bibel 1933:

Men da de kom til Kapernaum, kom de, som opkrævede Tempelskatten, til Peter og sagde: “Betaler eders Mester ikke Skatten?” Han sagde: “Jo.” Og da han kom ind i Huset, kom Jesus ham i Forkøbet og sagde: “Hvad tykkes dig, Simon? Af hvem tage Jordens Konger Told eller Skat, af deres egne Sønner eller af de fremmede?” Og da han sagde: “Af de fremmede,” sagde Jesus til ham: “Så ere jo Sønnerne fri. Men for at vi ikke skulle forarge dem, så gå hen til Søen, kast en Krog ud, og tag den første Fisk, som kommer op; og når du åbner dens Mund, skal du finde en Stater; tag denne, og giv dem den for mig og dig!”

ANNONSE
ANNONSE

Ét svar til “Tempelskatten (1425)”

  1. Britta Due Andersen siger:

    Hvor flotte farver!!