Kunstbilde

Simone_Martini_truecolor

Simone Martini (1285-1344) og Lippo Memmi (1291-1356)

Tempera og forgylling på tre, 265 x 305cm, Uffizi, Firenze

Midtfeltet med Bebudelsen er utført av Martini, sidefeltene med den hellige Ansanus av Siena og hans mor Maxima, og medaljongene hvor vi finner profetene Jeremias, Esaias, Ezekiel og Daniel, av hans svoger Memmi.

Det tekstlige grunnlag er hentet fra Lukasevangeliets første kapitel, vers 26-38 (Dansk Bibel 1933):

Men i den sjette Måned blev Engelen Gabriel sendt fra Gud til en By i Galilæa, som hedder Nazareth, til en Jomfru, som var trolovet med en Mand ved Navn Josef, af Davids Hus; og Jomfruens Navn var Maria. Og Engelen kom ind til hende og sagde: “Hil være dig, du benådede, Herren er med dig, du velsignede iblandt Kvinder!” Men hun blev forfærdet over den Tale, og hun tænkte, hvad dette skulde være for en Hilsen. Og Engelen sagde til hende: “Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde hos Gud. Og se, du skal undfange og føde en Søn,og du skal kalde hans Navn Jesus. Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans Faders Trone. Og han skal være Konge over Jakobs Hus evindelig, og der skal ikke være Ende på hans Kongedømme.” Men Maria sagde til Engelen: “Hvorledes skal dette gå til, efterdi jeg ikke ved af nogen Mand?” Og Engelen svarede og sagde til hende: Den Helligånd skal komme over dig, og den Højestes Kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige, som fødes,. kaldes Guds Søn. Og se, Elisabeth din Frænke, også hun har undfanget en Søn i sin Alderdom, og denne Måned er den sjette for hende, som kaldes ufrugtbar. Thi intet vil være umuligt for Gud.” Men Maria sagde: “Se, jeg er Herrens Tjenerinde; mig ske efter dit Ord!” Og Engelen skiltes fra hende.

Mellom engelen og Maria kan vi lese de innledende ord til en velkjent katolsk bønn:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

ANNONSE

Til dansk:

Hil dig Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Slektskapet med Vulgatas versjon av Luk 1,28 synes innlysende.

et ingressus angelus ad eam dixit have gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus

ANNONSE