Kunstbilde


Giotto di Bondone (1266-1337)
Freske i Cappella degli Scrovegni all’Arena, Padova.

Freskene i Scrovegni-kapellet regnes i alminnelighet som Giottos viktigste verk. Det står også sentralt i kunsthistorien, ettersom det innebærer både et brudd med, og en videreføring av både den byzantinske stil, i Italia omtalt som Maniera greca, og det som kalles Den internasjonale gotikk. Renessansen er underveis. De to knelende kvinner foran Jesus, er med all sannsynlighet Lazarus’ to søstre Martha og Maria.

Motivet er hentet fra Johannesevangeliets 11. kapitel, det dramatiske høydepunkt finner vi i vers 32-44 (Dansk Bibel 1933):

Da Maria nu kom derhen, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans Fødder og sagde til ham: “Herre! havde du været her da var min Broder ikke død.” Da nu Jesus så hende græde og så Jøderne, som vare komne med hende, græde, harmedes han i Ånden og blev heftig bevæget i sit Indre; og han sagde: “Hvor have I lagt ham?” De sige til ham: “Herre! kom og se!” Jesus græd. Da sagde Jøderne: “Se, hvor han elskede ham!” Men nogle af dem sagde: “Kunde ikke han, som åbnede den blindes Øjne, have gjort, at også denne ikke var død?” Da harmes Jesus atter i sit Indre og går hen til Graven. Men det var en Hule, og en Sten lå for den. Jesus siger: “Tager Stenen bort!” Martha, den dødes Søster, siger til ham: “Herre! han stinker allerede; thi han har ligget der fire Dage:” Jesus siger til hende: ” Sagde jeg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds Herlighed?” Da toge de Stenen bort. Men Jesus opløftede sine Øjne og sagde: “Fader! jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Jeg vidste vel, at du altid hører mig; men for Skarens Skyld, som står omkring, sagde jeg det, for at de skulle tro, at du har udsendt mig.” Og da han havde sagt dette, råbte han med høj Røst: “Lazarus, kom herud!” Og den døde kom ud, bunden med Jordeklæder om Fødder og Hænder, og et Tørklæde var bundet om hans Ansigt, Jesus siger til dem: “Løser ham, og lader ham gå!”

ANNONSE