Kunstbilde


Aljeksej Gavrilovitsj Venetsianov (1780-1847)
Olje på lerret, 66,5 x 89,5 cm, Det russiske muséet, St.Petersburg.
Russisk titel: Гумно – Gumno

Russisk maleri var – noe enkelt sagt – dominert av den byzantinske ikon-stilen til omtrent tsar Peter den stores tid (1672-1725, tsar fra 1682). Både innvandrede og russiske kunstnere malte i både barokk, rokokko og neoklassisk stil, uten at man kan karakterisere dem som spesielt russiske.

Venetsianov var født i Moskva, og hadde greske aner. Som maler var han innledningsvis stort sett selvlært, og startet med å kopiere bilder i Eremitagen i St. Petersburg, og male portretter av venner. Vladimir Lukitsj Borovikovskij, (1757-1825) ble klar over Venetsianovs talent, og tok ham inn som lærling. Fra 1819 viet Venetsianov seg helt til malerkunsten.

Det skal nevnes at mange av Borovikovskijs malerier, særlig portretter, har fått ikon-status innen maleri i Russland. Han er vel verdt et nærmere bekjentskap.

Venetsianov var en av de første russiske malere som konsentrerte seg om motiver fra russisk folkeliv, spesielt på landsbygda. På midten av 1820-tallet opprettet han sin egen malerskole, og da han av tsar Nikolaj I ble utnevnt til hoffmaler, var han i stand til å drive skolen praktisk talt gratis.

ANNONSE

I dagens bilde legger vi spesielt merke til hvor stor vekt kunstneren har lagt på å vise hvordan tømmer-låven er konstruert.

ANNONSE