Kunstbilde


Dmitrij Grigorjevitsj Levitskij (1735-1822)
Olje på lerret, 118 x 90 cm, Tretjakov-galleriet, Moskva.
Russisk titel: Портрет дочери А.Д. (Агаши) Левицкой – Partrjet A.D. (Agasji) Levitskoj

Dmitrij Levitskij (ukrainsk: Dmytro Hryhorovytsj Levytskyj) ble født i Kiev, og fikk sin første tegneutdannelse av sin far, som også var gravør. Senere ble han læregutt hos Aleksej Petrovitsj Antropov som i perioden 1752-55 arbeidet med dekorasjonene i Andreas-kirken i Kiev.

Levitskijs gjennombrudd som portrettmaler skjedde i 1770, da han stilte ut seks portretter ved Akademiet i St.Petersburg. Han ble utnevnt til professor i portrettmaleri, en stilling han hadde til 1788. Blant hans portrettmodeller var blant annet selveste tsarina Jekaterina den annen.

Stort sett malte Levitski i den europeiske stil hans bestillere ønsket, men i noen få bilder dukker det spesielt russiske opp – som i portrettet av datteren Agafija (Agasja) Dmitrijevna Levitska, gift Andrejeva (c.1760 – ikke tidligere enn 1805) som russisk/ukrainsk brud.

ANNONSE

Tretjakov-galleriets russisk-språklige nettside (dessverre ikke på den engelsk-språklige) kan vi lese at kunstnerens nære venn Nikolaj Aleksandrovitsj Lvov (1753-1803) omtrent samtidig med at bildet ble malt, publiserte en samling russiske folkesanger, og at det kanskje var Lvov som inspirerte Levitskij til å interessere seg for russiske motiver. Det pekes på at det på bordet bak modellen finnes både et brød, og hva som sannsynligvis er et saltkar – som er meget sentralt i en tradisjonell russisk velkomst-seremoni.

På denne tid var det ikke etablert noen spesielt russisk tradisjon innen konsertmusikken, men flere utenlandske komponister var aktive i St. Petersburg, blant andre tyskeren Hermann Friedrich Raupach (1728-1778), som virket i St. Petersburg fra 1755 til 1762, fra 1758 som kapellmester og hoffkomponist. Av og til tonesatte han russiske tekster, som Idu na smjert (Jeg går til døden) fra en russisk gjengivelse av Alcestis (Altsesta) ved Aleksandr Sumarokov, Cecilia Bartoli synger med I Barocchisti under ledelse av Diego Fasolis.

ANNONSE