Mellemspil

Tekst: Eduard Mörike (1804-1875) Musikk: Hugo Wolf (1860-1903)

Kathleen Ferrier (1912-1953), akkompagnert av Phyllis Spurr, i et opptak fra Norsk Rikskringkasting (1949)

VERBORGENHEIT

Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

Was ich traure, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.

Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, die mich drücket,
Wonniglich in meiner Brust.

Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

ANNONSE

Ét svar til “Wolf/Mörike – Verborgenheit (1888)”

 1. arcil siger:

  Dette velkjente diktet av Mörike som han skrev i 1832, berømmes ikke minst for den måten glede og smerte veves sammen til en sømløs enhet («Was die Grösse dieses Gedichts ausmacht, ist das nahtlose Ineinander von Wonne und Pein» (Herman Burger)). Og blant annet denne sømløse
  sammenvevningen gjør det etter min mening vanskelig å få til en korrekt prosaoversettelse som yter diktet rettferdighet. For dem som eventuelt måtte ha glede av det, har jeg laget et utkast nedenfor og tar gjerne imot kritikk og forslag til endringer.

  Verborgenheit – Tilbaketrukkenhet

  La – å, verden! – å, la meg være (i fred)!
  Frist (meg) ikke med kjærlighetsgaver 1)
  la dette hjertet ha for seg selv 2)
  sin glede, sin plage!

  Hvorfor jeg sørger, vet jeg ikke, 3)
  det er (en) ukjent smerte;
  hele tiden, gjennom tårer, ser
  jeg solens kjære lys.

  Ofte tenker jeg ikke på noe særlig,
  og en ren glede borer seg
  gjennom byrden (av sorger) som tynger
  så gledegivende i mitt bryst.

  1) Liebesgaben: Slike gaver som kjærligheten kan gi.
  2) Bemerk at Mörike i diktets første linje bruker imperativ entall «lass!», altså en befaling, oppfordring rettet til én, nemlig til «Welt» («verden»), et ord som her brukes om alle mennesker på kloden. Nå i tredje linje bruker han imperativ flertall «lasst», altså en befaling, oppfordring rettet til to eller flere personer, mao. til menneskene i omgangskretsen hans eller til leserne eller til alle mennesker: «Dere mennesker, la dette hjertet …»
  3) Av og til brukes «was» i betydningen «warum», særlig i eldre språk, og det kan være tvil om hva man bør velge, derfor er «hva jeg sørger over, vet jeg ikke» en mulig løsning.