Kunstbilde


Tilskrevet Lucas Cranach den yngre (1515-1586).
Olje på bøketre, 113,9 x 167,6 cm, Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig.

Innskriften øverst til venstre lyder

Ihr Hoff vnd Krigsleute lasset euch an Euer besoldung begnugen vnd beschwe=
ret noch vbersetzet niemand vnd Finantzet den leuten nit das ihre ab. Luc. iii.
Dann wehr schanchung nimmet kan nicht einem wie dem anderen das
Recht vnd die gleichhait widerfahren lassen. Im letzten Buch Moisi am
xvi Capittel.

De tilsvarende steder i Dansk Bibel 1933:

Lukas 3,14
Men også Krigsfolk spurgte ham og sagde: “Hvad skulle vi da gøre?” Og han sagde til dem: “Øver ikke Vold imod nogen, bruger ikke Underfundighed imod nogen, og lader eder nøje med eders Sold!”

5.Mosebok, 16, 19
Du må ikke bøje Retten, ikke vise Personsanseelse og ikke tage imod Bestikkelse; thi Bestikkelse gør Vismænd kolde og forplumrer de retfærdiges Sag.

Johannes Døperen er fremstilt etter beskrivelsen i evangeliene, med kappe av kamelhår – slik også profeten Elias beskrives i Første Kongebok.

Sammen med sin far Lucas Cranach den eldre (1472-1553) drev Lucas Cranach d.y. et verksted i Wittenberg. Produksjonen var meget stor, og det er ikke noen enkel sak å finne ut hvem som har malt hva, far, sønn eller assistenter. I mange tilfeller kan det nok ha vært flere som har arbeidet med bildene. Idéen om den enestående, selvstendige kunstner var ennå ikke oppfunnet. Den kom først med romantikken noen århundrer senere.

ANNONSE
ANNONSE