Kunstbilde


Fritz von Uhde (1848-1911)
Olje på lerret, 206 x 324 cm, Staatsgalerie Stuttgart
Tysk titel: Das Abendmahl.

En stor del av Fritz von Uhdes malerier henter sine motiver fra Det nye testamente. Fra konservativt hold ble han kritisert for å sette motivene mer eller mindre inn i sin egen samtid (noe tidligere tiders kunstnere ofte gjorde). Her lar han nattverden foregå i en ganske enkel tysk bondestue, med vanlige folk som modeller. Man er fortsatt tretten personer – men én av dem, i bakgrunnen til høyre, kan synes å være på vei ut.

Nattverden er omtalt i apostelen Paulus’ Første korintierbrev, 11,23-26, og dessuten i de synoptiske evangelier. Her er nattverdens innstiftelsesord etter Dansk Bibel 1933:

Thi jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg også har overleveret eder: At den Herre Jesus i den Nat, da han blev forrådt, tog Brød, takkede og brød det og sagde: “Dette er mit Legeme, som er for eder; gører dette til min Ihukommelse!” Ligeså tog han og,så Kalken efter Aftensmåltidet og sagde: “Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod; gører dette, så ofte som I drikke det, til min Ihukommelse!” Thi så ofte, som I æde dette Brød og drikke Kalken, forkynde I Herrens Død, indtil han kommer.

ANNONSE