Nyt

De seneste 18 måneder er ca. 1600 afviste asylsøgere forsvundet fra det asylcenter eller udrejsecenter, de boede på og dermed også forsvundet fra de danske myndigheders radar. Det skriver både Politiken og JP, som har tallene fra Rigspolitiet, der til gengæld også mener, at de fleste forsvundne asylsøgere er rejst videre til Sverige eller Tyskland.

Hvad Rigspolitiet baserer denne formodning på er ikke oplyst, og man må spørge sig selv om det ikke er rent gætværk al den stund, at asylsøgerne jo er forsvundet og dermed under politiets radar.

Det er da heller ikke en vurdering, der får fuldt medløb fra SFIs forskningschef, Torben Tranæs, der udtaler følgende til Politiken:

»Vi ved fra studier, at en del afviste asylansøgere bliver, og at de udgør en betydelig del af de illegale indvandrere i flere lande. Afviste asylansøgere er en kilde til en illegal befolkning«, siger han. 

ANNONSE

I følge tal fra Rockwoolfondens Forskningsenhed opholder der sig ca. 18.000 illegale indvandrere i Danmark. Over halvdelen af dem skønnes at komme fra typiske (muslimske) flygtningelande som Syrien og Afghanistan. Det hører med til billedet, at estimatet er fra 2015 og altså ikke har medregnet en stor del af de 1600 afviste asylsøgere, der er forsvundet fra centre og lejre.

Som man kan se af grafen fra Rockwoolfondens Forskningsenhed er der i perioden 2013-2014 sket et markant fald i antallet af illegale indvandrere. Et tal, der ganske vist stiger igen i 2015, hvor de massive migrantstrømme for alvor ramte Europa, men slet ikke så meget, som man kunne forvente.

Den anslåede stigning i 2015 modsvarer heller ikke det billede mange danskere i byerne har, når der i gaderne og under broer og i gangtunneler opstår spontane lejre, som den, der kan ses på billedet oven for, der er taget i gangtunnelen på Østerbrogade ved Sortedamssøen i februar 2016 . Disse lejre eksisterede ikke i bybilledet i 2013 og man må derfor spørge, om grundlaget for forskningsenhedens beregning fortsat er tilstrækkelig valid.

Rockwoolfondens Forskningsenhed baserer deres beregninger på tal fra Rigspolitiet for, hvor mange sigtelser politiet rejser over for personer, der enten at arbejder eller opholder sig ulovligt i landet. Et i udgangspunktet naturligt beregningsgrundlag, men spørgsmålet er, om politiet overhovedet kan følge med, når det drejer sig om at rejse sigtelser over for illegale indvandrere og om mørketallet ikke er langt højere.

Når man tænker på, at politiskolen har været nødt til at oprette en særlig politikadetuddannelse for at tage lidt af trykket fra et overbebyrdet politikorps, runger forskningsenhedens forklaring på det faldende illegale migranttal i hvert fald noget hult:

“Det er interessant at bemærke, at det estimerede antal illegale indvandrere er blevet ca. 24 procent mindre siden 2013, men antallet af sigtelser er kun blevet ca. 7 procent mindre. Det tyder således på, at politiet har fået større succes med at finde de illegale indvandrere. “

Under alle omstændigheder er et skønnet antal illegale muslimske indvandrere på 10.000 i sig selv foruroligende højt, og det rejser en række ubehagelige spørgsmål om radikalisering og øget terrorrisiko – og ikke mindst: myndighedernes muligheder for at fortsat at kunne beskytte befolkningen, når man ikke aner, hvem der render rundt hvor – og hvad de har gang i.

 

 

http://www.rockwoolfonden.dk/artikler/antallet-af-illegale-indvandrere-er-faldende/

http://politiken.dk/indland/art5773400/Hundredvis-af-afviste-asylans%C3%B8gere-g%C3%A5r-under-jorden

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9269472/1600-asylansoegere-er-forsvundet-efter-afslag-paa-dansk-asyl/

ANNONSE